Kardiologie

 

Ročník 2008

Compliance pacientů užívajících amlodipin a/nebo atorvastatin v ČR

Václava Černá;Jana Skoupá;Pavel Frňka;Marek Malý

Číslo 2-3 / 2008

Kvalita života u pacientů se srdečním selháním s implantovaným defibrilátorem

Číslo 2-3 / 2008

Enoxaparin u fibrilace síní

Číslo 1 / 2008

Nákladová efektivita bemiparinu v profylaxi v ortopedii v podmínkách České republiky – srovnání s enoxaparinem

Tomáš Doležal

Číslo 1 / 2008

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky