Pneumologie

 

Ročník 2010

Studie BURDEN (Burden and QUality of Life in ChRonic Obstructive BP Disease ExacerbatioN)

Jana Skoupá;Markéta Bláhová;Viktor Kašák;Václava Černá;Marek Malý;Ester Suchánková

Číslo 1 / 2010

 

Ročník 2008

Úloha erdosteinu v prevenci exacerbace CHOPN – analýza nákladové efektivity

Jana Skoupá;Viktor Kašák

Číslo 2-3 / 2008

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky