Psychiatrie

 

Ročník 2011

E-STAR – ekonomické dopady používání depotního risperidonu: analýza 24měsíčních dat

Jana Skoupá;Václava Černá

Číslo 1 / 2011

 

Ročník 2008

Seminář České farmako-ekonomické společnosti k tématu antipsychotik

Jana Skoupá

Číslo 2-3 / 2008

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky