Revmatologie

 

Ročník 2011

Kalkulace nepřímých nákladů obecně a ve vztahu k revmatoidní artritidě

Jiří Klimeš;Tomáš Doležal;Jiří Vlček

Číslo 1 / 2011

 

Ročník 2010

Klinické a ekonomické aspekty druhé linie biologické léčby revmatoidní artritidy – zaměření na abatacept

Jana Skoupá;Václava Černá;Lucie Kutíková;Jan Uhlíř

Číslo 1 / 2010

 

Ročník 2008

Číslo 2-3 / 2008

K reakci T. Doležala na komentář k jeho článku „Farmakoekonomické aspekty léčby anti-TNF léky v terapii revmatoidní artritidy“

Jiří Hladík;Michal Prokeš

Abatacept v léčbě anti-TNF rezistentní revmatoidní artritidy

Číslo 2-3 / 2008

Eskalace anti-TNF léčiv – studie DART

Číslo 1 / 2008

Výhodný infliximab a adalimumab v léčbě psoriázy

Číslo 1 / 2008

Diskuse nad farmakoekonomickou studií hodnotící terapii anti-TNF léky u revmatoidní artritidy v ČR

Michal Prokeš;Jiří Hladík

Číslo 1 / 2008

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky