Urologie

 

Ročník 2010

Výskyt hyperaktivního močového měchýře u pacientů s benigní hyperplazií prostaty v České republice: studie HYPPO – HYPerplasia of Prostate and Overactive bladder

Tomáš Hanuš;Libor Zámečník;Tomáš Doležal;Zuzana Karmazínová

Číslo 1 / 2010

 

Ročník 2008

Finančně výhodný solifenacin v léčbě OAB

Číslo 2-3 / 2008

Hyperaktivní měchýř: nákladová efektivita oxybutininu IR a solifenacinu

Jana Skoupá

Číslo 1 / 2008

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky