Nákladové analýzy

 

Ročník 2012

Náklady na hypoglykemické stavy u pacientů s diabetes mellitus: cost-of-illness studie

Klára Kruntorádová;Ester Suchánková;Jiří Klimeš;Tomáš Doležal

Číslo 1 / 2012

Klinické a ekonomické dopady komunitní pneumonie u dospělých pacientů v zemích Visegrádské skupiny: burden of disease

Aleš Tichopád;Igor Gembula;Balázs Szigeti;Anna Ballóková;Karina Jahnz-Różyk

Číslo 1 / 2012

Analýza nákladové efektivity programu ITAREPS pro prevenci relapsů u pacientů se schizofrenií

Tomáš Mlčoch;Tomáš Doležal;Jiří Klimeš

Číslo 1 / 2012

 

Ročník 2011

Terapeutické postupy a náklady na léčbu metastatického karcinomu prsu v zemích střední Evropy: projekt BREAST (Breast cancer – REsource utilization And Sequence of Treatment)

Jana Skoupá;Petr Hájek

Číslo 1 / 2011

 

Ročník 2010

Farmakoekonomika inzulinových analog adaptací modelu CORE Diabetes na specifika České republiky

Ester Suchánková;Tomáš Doležal1;Karel Rychna;Marek Honka;Dagmar Bartášková

Číslo 1 / 2010

Výskyt hyperaktivního močového měchýře u pacientů s benigní hyperplazií prostaty v České republice: studie HYPPO – HYPerplasia of Prostate and Overactive bladder

Tomáš Hanuš;Libor Zámečník;Tomáš Doležal;Zuzana Karmazínová

Číslo 1 / 2010

Hodnocení kvality farmakoekonomických studií v rámci procesu stanovování výše a podmínek úhrady léčivých přípravků v České republice

Alena Petříková;Tomáš Doležal;Ester Suchánková

Číslo 1 / 2010

Farmakoekonomika linezolidu v terapii methicillin-rezistentních infekcí Staphylococcus aureus

Ester Suchánková;Tomáš Doležal;Petr Hájek;Pavel Kovář

Číslo 1 / 2010

Studie BURDEN (Burden and QUality of Life in ChRonic Obstructive BP Disease ExacerbatioN)

Jana Skoupá;Markéta Bláhová;Viktor Kašák;Václava Černá;Marek Malý;Ester Suchánková

Číslo 1 / 2010

Klinické a ekonomické aspekty druhé linie biologické léčby revmatoidní artritidy – zaměření na abatacept

Jana Skoupá;Václava Černá;Lucie Kutíková;Jan Uhlíř

Číslo 1 / 2010

 

Ročník 2008

Úloha erdosteinu v prevenci exacerbace CHOPN – analýza nákladové efektivity

Jana Skoupá;Viktor Kašák

Číslo 2-3 / 2008

Dlouhodobé modelování nákladové efektivity kyseliny zoledronové aplikované 1x ročně s perorálními bisfosfonáty v prevenci fraktur u žen v postmenopauzálním věku s osteoporózou

Aleš Tichopád;Petr Kutscherauer

Číslo 2-3 / 2008

Nákladová efektivita rosiglitazonu u diabetiků 2. typu v podmínkách České republiky – výsledky adaptace modelu DiDACT

Tomáš Doležal;Zuzana Písaříková;Jana Skoupá;Dagmar Bartášková;Sarah Whiteread;Matthew Taylor

Číslo 2-3 / 2008

Compliance pacientů užívajících amlodipin a/nebo atorvastatin v ČR

Václava Černá;Jana Skoupá;Pavel Frňka;Marek Malý

Číslo 2-3 / 2008

Nákladová efektivita odvykání kouření v České republice: srovnání vareniclinu s NRT, bupropionem a odvykáním bez farmakoterapie

Jana Skoupá;Tomáš Doležal;Petr Hájek;Pavel Kovář

Číslo 2-3 / 2008

Dlouhodobé klinické výsledky a nákladová efektivita terapie inzulinem detemir v kombinaci s inzulinem aspart u diabetiků 1. typu na podkladě modelu CORE v rámci České republiky

Tomáš Doležal;Dagmar Bartášková;Zuzana Písaříková;Marek Honka;Karel Rychna;John Clegg;William J. Valentine

Číslo 1 / 2008

Hyperaktivní měchýř: nákladová efektivita oxybutininu IR a solifenacinu

Jana Skoupá

Číslo 1 / 2008

Nákladová efektivita bemiparinu v profylaxi v ortopedii v podmínkách České republiky – srovnání s enoxaparinem

Tomáš Doležal

Číslo 1 / 2008

 

Ročník 2007

Farmakoekonomika podání inzulinu vs rosiglitazon po selhání metforminu v monoterapii u diabetes mellitus 2. typu

Jana Skoupá;Václava Černá;Dagmar Bartášková;Jindřich Olšovský;Milan Kvapil;Tomáš Brychta;Zdenka Krejsová

Číslo 3 / 2007

SIPOD (Sildenafil vs potravinové doplňky) – hodnocení spokojenosti pacientů s léčbou erektilní dysfunkce

Jana Skoupá;Václava Černá;Libor Zámečník;Petr Hájek

Číslo 3 / 2007

Farmakoekonomické aspekty léčby anti-TNF léky v terapii revmatoidní artritidy v České republice

Číslo 3 / 2007

Finanční dopady strategií v léčbě osteoartrózy v České republice

Jana Skoupá;Petr Dítě;Viera Černá;Milan Lukáš;Tomáš Doležal;Jana Koželuhová;Jiří Janků;Zdeněk Němeček;Josef Chalupa;Josef Doseděl;Libor Gabalec

Číslo 2 / 2007

Náklady a délka hospitalizace u pacientů s akutním srdečním selháním

Barbora Ondráčková;Roman Miklík;Jiří Pařenica;Jindřich Špinar;Tomáš Pavlík

Číslo 2 / 2007

Náklady na hospitalizace pacientů s Alzheimerovou nemocí

Tomáš Doležal;Martin Anders;Radovan Přikryl

Číslo 2 / 2007

Náklady na ankylozující spondylitidu v České republice

Tomáš Doležal;Jana Skoupá;Václava Černá;Šárka Forejtová

Číslo 2 / 2007

Komplexní analýza nákladů na nevidomé v ČR a věkem podmíněná makulární degenerace

Petr Hájek;Ivan Fišer

Číslo 1 / 2007

Farmakoekonomický pohled na léčbu methicillin rezistentních Staphylococcus aureus infekcí (MRSA)

Tomáš Doležal

Číslo 1 / 2007

 

Ročník 2006

Farmakoekonomické aspekty léčby diabetu

Tomáš Doležal

Číslo 1 / 2006

Nákladovost léčby schizofrenních poruch v České republice

Jana Skoupá;Jaroslav Vaněk;Václava Černá

Číslo 2 / 2006

Vývoj nákladů na terapii schizofrenních poruch v letech 2002–2007

Jana Skoupá;Jaroslav Vaněk;Václava Černá

Číslo 2 / 2006

Refluxní choroba jícnu (GERD) - ekonomická analýza

Jana Skoupá

Číslo 2 / 2006

Farmakoekonomícká analýza capecitabinu v adjuvantní léčbě kolorektálního karcinomu - srovnání s režimem 5-FU/LV

Lucia Jirásková;Tomáš Doležal

Číslo 2 / 2006

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky