Přehledové práce

 

Ročník 2012

Preskripční a indikační omezení pro léky v České republice

Michal Prokeš

Číslo 1 / 2012

Hranice ochoty platit (willingness to pay) – kam směřujeme v ČR?

Petr Hájek

Číslo 1 / 2012

Farmakoekonomická analýza protinádorových léků ze skupiny tzv. cílené terapie

Jana Skoupá;David Feltl;Václava Černá

Číslo 1 / 2012

Analýza užitečnosti nákladů při léčbě romiplostimem v porovnání se standardní léčbou u pacientů s imunitní trombocytopenií v podmínkách České republiky

Tomáš Březina, Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Hana Mašková

Číslo 1 / 2012

Dohody o sdílení rizik („risk-sharing“) ve vztahu k cenám a úhradám léčivých přípravků

Aleš Kmínek

Číslo 1 / 2012

Příprava dospělých pacientů s idiopatickou trombocytopenickou purpurou k invazivnímu výkonu

Jana Skoupá

Číslo 1 / 2012

 

Ročník 2011

Kalkulace nepřímých nákladů obecně a ve vztahu k revmatoidní artritidě

Jiří Klimeš;Tomáš Doležal;Jiří Vlček

Číslo 1 / 2011

Terapie karcinomu prostaty z pohledu farmakoekonomiky

Juraj Minárik

Číslo 1 / 2011

 

Ročník 2010

Analýza senzitivity a její místo ve farmakoekonomické studii

Michal Prokeš

Číslo 1 / 2010

 

Ročník 2008

Náklady na karcinom prsu – literární přehled

Ester Suchánková;Tomáš Doležal

Číslo 2-3 / 2008

Analýza dopadu na rozpočet

Tomáš Doležal

Číslo 1 / 2008

 

Ročník 2007

Léčba pacientů s obtížně léčitelným asthma bronchiale v České republice – studie cost-of-illness

Tomáš Doležal, Jiří Slíva

Číslo 3 / 2007

Dlouhodobá inzulinová analoga u diabetu 2. typu – náklady a přínosy na příkladu inzulinu detemir

Tomáš Doležal

Číslo 3 / 2007

Farmakoekonomika u astmatu

Viktor Kašák

Číslo 2 / 2007

Trend vývoje spotřeb cytostatik v České republice

Jana Skoupá;Václava Černá

Číslo 2 / 2007

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky