Analýzy nákladové efektivity

 

Ročník 2012

Nákladová efektivita natalizumabu ve srovnání s fingolimodem v léčbě atakovité formy roztroušené sklerózy v podmínkách České republiky

Milan Vocelka, Tomáš Doležal

Číslo 1 / 2012

Analýza nákladové efektivity dexmedetomidinu v porovnání se standardem sedace pacientů se sepsí na jednotkách intenzivní péče

Jiří Klimeš;Milan Vocelka;Tomáš Doležal

Číslo 1 / 2012

Analýza nákladové efektivity tacrolimu dávkovaného jednou denně v porovnání s dávkovacím schématem dvakrát denně u pacientů po transplantaci ledviny v podmínkách České republiky

Jiří Klimeš;Milan Vocelka;Tomáš Doležal

Číslo 1 / 2012

Vliv očkování na výši nákladů na chřipku u zaměstnaných osob

Václava Černá, Jana Skoupá

Číslo 1 / 2012

Analýza nákladové efektivity dabigatranu v kardiovaskulární indikaci u pacientů s fibrilací síní

Jana Skoupá

Číslo 1 / 2012

 

Ročník 2011

Srovnání nákladové efektivity aPCC (FEIBA) a rFVIIa (NovoSeven) v léčbě krvácivých komplikací u pacientů s hemofilií A a inhibitory v podmínkách České republiky

Tomáš Doležal;Tomáš Adamec

Číslo 1 / 2011

Analýza nákladové efektivity capecitabinu v adjuvantní terapii karcinomu tlustého střeva v podmínkách České republiky

Tomáš Doležal

Číslo 1 / 2011

E-STAR – ekonomické dopady používání depotního risperidonu: analýza 24měsíčních dat

Jana Skoupá;Václava Černá

Číslo 1 / 2011

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky