Antibiotika

 

Ročník 2010

Farmakoekonomika linezolidu v terapii methicillin-rezistentních infekcí Staphylococcus aureus

Ester Suchánková;Tomáš Doležal;Petr Hájek;Pavel Kovář

Číslo 1 / 2010

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky