Informace o časopisu

Našimi základními cíli je rozvoj, rozšiřování a podpora farmakoekonomiky v České republice, zvyšování úrovně odborných znalostí a mezinárodní spolupráce na poli ekonomiky zdraví.

Česká farmakoekonomická společnost je členem ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research) a udržuje pravidelnou spolupráci s obdobně zaměřenými organizacemi zejména sousedních zemí.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky