Redakce

Vydavatel

Farmakon Press, spol. s.r.o
Václavská 316/12
120 00 Praha 2

Šéfredaktor

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Redakce

PharmDr. Jiří Klimeš
klimes@iheta.org

Mgr. Kateřina Daňhová
danhova@farmakoterapie.cz

Mgr. Eva Kolenčíková

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky