Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.; PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

Adekvátní profylaxe a antiemetická terapie vedené dle aktuálních doporučených postupů musejí být nedílnou součástí stávající moderní onkologické terapie. Nevolnost a zvracení způsobené protinádorovou cytostatickou terapií… celý článek >>

 

Nivolumab v léčbě NSCLC

MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.

Nivolumab je plně humánní protilátka IgG4, která selektivně blokuje interakci mezi PD-1 a PD-L1/PD-L2 a restartuje imunitní reakci proti nádorovým buňkám. V současné době je checkpoint inhibitor PD-1 nivolumab schválen k léčbě… celý článek >>

 

Osimertinib v 1. linii léčby NSCLC s mutací EGFR

metabodoc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Osimertinib představuje třetí generaci ireverzibilních tyrosinkinázových inhibitorů a je schopen blokovat jak aktivační mutaci EGFR, tak rezistentní mutaci T790M. Jeho postavení v 1. linii léčby NSCLC měla ozřejmit studie III.… celý článek >>

 

Léčba metastatického karcinomu prsu v 1. linii

MUDr. Lucie Reifová

Metastatický karcinom prsu je sice nevyléčitelným, ovšem zároveň léčitelným onemocněním. Systémová léčba prodlužuje období do progrese onemocnění, zmírňuje symptomy choroby, zlepšuje kvalitu života pacientů a někdy… celý článek >>

 

Strategie léčby ALK-pozitivního NSCLC

MUDr. Leona Koubková

V posledních letech zaznamenala léčba nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) zlepšení výsledků, a to především díky lepšímu porozumění molekulární biologii nádorů. Byla identifikována řada genetických změn, které vedly… celý článek >>

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky