Informace o časopisu

Časopis přináší aktuální a kvalitní informace o lécích a jejich použití.

Sleduje cestu léku nebo lékové skupiny od fáze vývoje (rubrika Nové trendy ve farmakoterapii) přes příchod na trh (Nová léčiva) až po upevnění pozice v rámci palety léčiv (rubriky Profily léčiv, Farmakoterapeutické postupy).

Poskytuje objektivní informace také o nežádoucích účincích a lékových interakcích, a těmto otázkám jsou věnovány samostatné rubriky.

V každém čísle najdete rovněž řadu krátkých příspěvků o nedávno publikovaných klinických studiích a metaanalýzách.
Výběr témat je konzultován se členy redakční rady, mezi které patří přední odborníci ve svých oborech.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky