Předplatné

Cena jednoho čísla je 80 Kč.
Zvýhodněné předplatné 60 Kč.

Předplatným získáte:

  • 6x ročně časopis Farmakoterapie (za zvýhodněnou cenu 360 Kč)
  • Plný přístup na www.farmakoterapie.cz
    • do článků aktuálního čísla
    • do archivu časopisu Farmakoterapie

Časopis si můžete objednat na adrese

SEND Předplatné spol.s r.o.
Ve Žlíbku 1800/77
193 00 Praha 9 Horní Počernice
tel.: +420 225 985 225
fax: +420 225 341 425
SMS: +420 777 333 370
e-mail: send@send.cz
www.send.cz

OBJEDNAT PŘEDPLATNÉ


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky