Zprávy z kongresů

2020

Cesta k trojnásobnému PFS u nemocných ve stadiu III NSCLC se jmenuje durvalumab (Imfinzi)

Číslo 3 / 2020

PragueONCO 2020: Nové horizonty v léčbě gastrointestinálních nádorů

Číslo 2 / 2020

2019

Precizní medicína – další krok v onkologii

Číslo 6 / 2019

Cílená léčba inhibitory PARP – rozšířené možnosti využití v klinické praxi

Číslo 6 / 2019

Opdivo: současné léčebné možnosti a výzvy

Číslo 3 / 2019

Strategická pozice 3. linie mCRC v rámci léčebného kontinua pro celkové přežití pacientů

Číslo 3 / 2019

amlodipiNení čas ztrácet čas

Číslo 1 / 2019

2018

Vybrané problémy v revmatologii

Číslo 6 / 2018

Hasme, co nás pálí

Číslo 6 / 2018

Předběžné výsledky studie JAVELIN Renal 101 – zpráva z kongresu ESMO 2018 (Mnichov)

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Číslo 6 / 2018

Alektinib – mění život pacientům s ALK+ NSCLC

Číslo 6 / 2018

I-O Expert Connection Forum se letos konalo v Praze

Číslo 6 / 2018

Nové možnosti v udržovací léčbě karcinomu ovaria

Číslo 5 / 2018

Cílená léčba karcinomu ovaria

Číslo 3 / 2018

Srovnání účinnosti tocilizumabu v monoterapii oproti anti-TNF + csDMARD v klinické praxi

Číslo 3 / 2018

Léčba pokročilého mCRC v kostce

Číslo 3 / 2018

Pokroky v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

Číslo 2 / 2018

Meet the Expert: Interaktivní workshop zaměřený na léčbu metastatického renálního karcinomu

Číslo 2 / 2018

Léčba a prevence cévních mozkových příhod v praxi

Číslo 1 / 2018

RESTORE: Let’s start

Číslo 1 / 2018

2017

Moderní léčba metastatického melanomu s mutací BRAF V600

Číslo 6 / 2017

mCRPC: Odhalme ho včas

Číslo 6 / 2017

Intervence kardiovaskulárního rizika, proč vítězíme a selháváme

Číslo 6 / 2017

Sixteenth International Kidney Cancer Symposium (IKCS) – 3.–4. 11. 2017, Miami, Florida

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Číslo 6 / 2017

Jak léčit v 1. linii pacienty s maligním melanomem s mutací BRAF?

Číslo 5 / 2017

Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty: Jak (ne)používat…?

Číslo 5 / 2017

Moderní antidiabetika z pohledu diabetologa a kardiologa

Číslo 4 / 2017

Kongres Evropské kardiologické společnosti 26.–30. 8. 2017, Barcelona, Španělsko

MUDr. Jiří Knot, Ph.D.

Číslo 4 / 2017

Trazodon v léčbě deprese

Číslo 3 / 2017

Jak pokračovat v léčbě renálního karcinomu po selhání blokády VEGF v 1. linii?

Číslo 3 / 2017

Pacienti se spondyloartritidou se mohou ubírat jinou cestou

Číslo 1 / 2017

2016

Komorbidity jako výzvy v léčbě deprese

Číslo 6 / 2016

Fixní kombinace inzulinu degludek a liraglutidu v České republice

Číslo 6 / 2016

Správná léčba – správnému pacientovi – ve správný čas

Číslo 5 / 2016

Bevacizumab v léčbě karcinomu cervixu a ovariálního karcinomu – aktuality z Brněnských onkologických dnů 2016

Číslo 5 / 2016

2015

Kardiovaskulární paměť antihypertenzní léčby

Číslo 6 / 2015

Jít správnou cestou…

Číslo 6 / 2015

Současné a potenciální využití plerixaforu, inhibitoru CXCR4/SDF1α – setkání odborníků

Číslo 6 / 2015

Česko-slovenská lipidová akademie – zpráva z kongresu

Číslo 6 / 2015

Život pacienta s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty aneb co je opravdu důležité…

Číslo 5 / 2015

Bevacizumab v onkologické léčbě – současné využití a perspektivy

Číslo 5 / 2015

Významná role IL-6 v kloubních i mimokloubních projevech revmatoidní artritidy

Číslo 4 / 2015

5. konference ICHNO, 12.–14. února 2015, Nice, Francie

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.*; MUDr. Renata Červená**

Číslo 2 / 2015

2014

Aktuální pohled na léčbu metastatického kolorektálního karcinomu – setkání odborníků v Českém Krumlově

Číslo 6 / 2014

Praktické aspekty péče o pacienty se srdečním selháním a uplatňování doporučených postupů v léčbě srdečního selhání v klinické praxi

Číslo 6 / 2014

Klinické zkušenosti ukazují, že everolimus je standardní léčba 2. linie pro pacienty s pokročilým renálním karcinomem

Číslo 6 / 2014

III. česko-slovenské nefrologické fórum: Nové poznatky v léčbě chronického onemocnění ledvin

Číslo 6 / 2014

Zpráva ze 74. kongresu Americké diabetologické asociace 2014 v San Francisku

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Suplementum 2 / 2014

Inovace v léčbě plicní arteriální hypertenze

Číslo 1 / 2014

Možnosti ovlivnění kardiovaskulárního rizika

Číslo 1 / 2014

2013

Závěry účastníků kulatého stolu na téma 1. linie léčby KRAS WT metastatického karcinomu kolorekta PragueONCO 25. 1. 2013

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Číslo 2 / 2013


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky