Fokus: Revmatologie

 

Ročník 2017

Baricitinib v terapii revmatoidní artritidy

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

Číslo 6 / 2017

sarilumab

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 6 / 2017

tofacitinib

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Číslo 6 / 2017

Tocilizumab v léčbě obrovskobuněčné arteriitidy

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Číslo 6 / 2017

Switch z léčby referenčním etanerceptem na biosimilární přípravek SB4 v podmínkách reálné klinické praxe: 12měsíční sledování u 146 pacientů

Číslo 6 / 2017

Switch z léčby referenčním etanerceptem na biosimilární přípravek SB4 v podmínkách reálné klinické praxe: 12měsíční sledování u 146 pacientů

Číslo 6 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Switch z léčby referenčním etanerceptem na biosimilární přípravek SB4 v podmínkách reálné klinické praxe: 12měsíční sledování u 146 pacientů

Číslo 6 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Vliv léčby etanerceptem, adalimumabem nebo metotrexátem na výskyt uveitidy u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou

Číslo 6 / 2017

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost abataceptu u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou

Číslo 6 / 2017

Výskyt uveitidy u pacientů s ankylozující spondylitidou při různé anti-TNF-α léčbě – výsledky analýzy švédských registrů

Číslo 6 / 2017

Výskyt uveitidy u pacientů s ankylozující spondylitidou při různé anti-TNF-α léčbě – výsledky analýzy švédských registrů

Číslo 6 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Kristýna Bubová

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky