Minitéma čísla: Léčba hepatocelulárního karcinomu

 

Ročník 2019

Screening hepatocelulárního karcinomu a kvalita surveillance v reálné praxi

MUDr. Kristýna Kubíčková; MUDr. Petr Hříbek; MUDr. Michal Koula; prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.; prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.; MUDr. Jiří Lacman, Ph.D.; MUDr. Hana Parobková; Tomáš Tůma

Číslo 3 / 2019

Porovnání výsledků léčby HCC sorafenibem ve studii SHARP a v klinické praxi

MUDr. Eugen Kubala; MUDr. Lucie Žitňanská; MUDr. Kristýna Kubíčková; MUDr. Petr Hříbek

Číslo 3 / 2019

Využití 2. linie systémové léčby u pacienta s hepatocelulárním karcinomem

MUDr. Zuzana Donátová

Číslo 3 / 2019


Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky