Profily léčiv

 

Ročník 2019

olaparib

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Číslo 2 / 2019

Nový bazální inzulinový analog degludek vstoupil do klinické praxe

kognitivdoc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Číslo 1 / 2019

 

Ročník 2018

ribociklib

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 6 / 2018

Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.; PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

Číslo 5 / 2018

Nivolumab v léčbě NSCLC

MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.

Číslo 5 / 2018

dulaglutid

bioloprof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Číslo 1 / 2018

 

Ročník 2017

olaparib

doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Číslo 6 / 2017

Tříměsíční intramuskulární injekce: nová forma paliperidon palmitátu

doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.; doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Číslo 6 / 2017

abirateron acetát

MUDr. Igor Richter, Ph.D.; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

Číslo 5 / 2017

osimertinib

MUDr. Libor Havel

Číslo 2 / 2017

Trifluridin/tipiracil pro léčbu metastatického kolorektálního karcinomu

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Číslo 2 / 2017

Alirocumab v léčbě hypercholesterolemie

MUDr. Markéta Vyskočilová;prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.; MUDr. Jiří Vyskočil

Číslo 1 / 2017

Bisoprolol a perindopril – optimální kombinace pro nemocné s ICHS a srdečním selháním

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.; prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC

Číslo 1 / 2017

edoxaban

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Číslo 1 / 2017

dalbavancin

prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Číslo 1 / 2017

 

Ročník 2016

ASU (Piascledine) v léčbě osteoartrózy

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 3 / 2016

Umeklidinium/vilanterol – nová fixní dvojkombinace duální bronchodilatace v udržovací terapii CHOPN

Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.; MUDr. Michal Balco

Číslo 1 / 2016

Secukinumab v terapii psoriázy

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Číslo 1 / 2016

 

Ročník 2015

Ramucirumab – nový lék s antiangiogenním účinkem

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Číslo 5 / 2015

aflibercept

MUDr. Eugen Kubala

Číslo 5 / 2015

Stroncium ranelát – důležitá alternativa v léčbě osteoporózy

MUDr. Jiří Jenšovský

Číslo 4 / 2015

Inzulin glargin 300 jednotek/ml

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Číslo 4 / 2015

Nová duální kombinace aklidinium bromidu a formoterolu v léčbě nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.

Číslo 4 / 2015

Ustekinumab v léčbě psoriázy a psoriatické artritidy

MUDr. Zdeněk Antal

Číslo 3 / 2015

dimethyl fumarát

Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.;MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Supplementum 2 / 2015

natalizumab

MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

Supplementum 2 / 2015

teriflunomid

MUDr. Eva Krasulová, Ph.D.

Supplementum 2 / 2015

Vismodegib v léčbě pokročilého bazocelulárního karcinomu

MUDr. Eva Sedláčková, MBA

Číslo 2 / 2015

Fixní kombinace canagliflozin + metformin

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2015

 

Ročník 2014

natalizumab

MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

Číslo 6 / 2014

Pantoprazolum hemimagnesicum monohydricum

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 6 / 2014

teriflunomid

MUDr. Eva Krasulová, Ph.D.

Číslo 6 / 2014

Lipegfilgrastim v prevenci febrilní neutropenie

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.;MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 5 / 2014

alogliptin

MUDr. Zuzana Foglarová;MUDr. Erik Hollay;doc. MUDr. Martin Prázný, CSc.;MUDr. Pavlína Piťhová

Supplementum 2 / 2014

canagliflozin

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Supplementum 2 / 2014

exenatid

MUDr. Erik Hollay;MUDr. Tomáš Doležal

Supplementum 2 / 2014

Empagliflozin – nový inhibitor SGLT2 pro léčbu diabetu 2. typu

Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.;MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Supplementum 2 / 2014

Degludec – nový ultradlouhý inzulinový analog

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Supplementum 2 / 2014

Indacaterol/glykopyrronium bromid – první fixní kombinace s dlouhodobým duálním bronchodilatačním účinkem v léčbě CHOPN

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 4 / 2014

Cilostazol v léčbě ischemické choroby dolních končetin

MUDr. Karel Roztočil, CSc.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 4 / 2014

Regorafenib – záchranný kruh onemocnění

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Číslo 2 / 2014

Bevacizumab v onkologické léčbě

Bevacizumab v onkologické léčbě

Číslo 2 / 2014

canagliflozin

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Číslo 1 / 2014

Fixní kombinace fluticasonu s formoterolem

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 1 / 2014

Klinický pohled na fixní kombinaci fluticason/formoterol

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

Číslo 1 / 2014

alogliptin

MUDr. Zuzana Foglarová; MUDr. Erik Hollay;doc. MUDr. Martin Prázný, CSc.; MUDr. Pavlína Piťhová

Číslo 1 / 2014

Empagliflozin – nový inhibitor SGLT2 pro léčbu diabetu 2. typu

Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 1 / 2014

 

Ročník 2013

Nová posila cílené léčby metastatického HER2+ karcinomu prsu – pertuzumab

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 5 / 2013

Enzalutamid – cílená léčba metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty (mCRPC)

MUDr. Michaela Matoušková, doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.

Číslo 5 / 2013

Glykopyrronium bromid – nové inhalační anticholinergikum s ultradlouhodobým účinkem v léčbě CHOPN

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 4 / 2013

dapagliflozin

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Číslo 4 / 2013

exenatid

MUDr. Erik Hollay; MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 4 / 2013

mirabegron

MUDr. Viktor Vik; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 4 / 2013

tofacitinib

Doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Číslo 3 / 2013

saxagliptin

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Číslo 3 / 2013

axitinib

MUDr. Hana Študentová, prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Číslo 2 / 2013

Inzulin degludec

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Číslo 1 / 2013

lixisenatid

MUDr. Marek Honka; prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Číslo 1 / 2013

 

Ročník 2012

Lacosamid – nový lék pro přídatnou léčbu pacientů s fokální epilepsií

Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.

Číslo 6 / 2012

tapentadol

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 5 / 2012

vemurafenib

MUDr. Denisa Vitásková;MUDr. Hana Procházková-Študentová;prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Číslo 5 / 2012

Oralair

MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Číslo 4 / 2012

Levodropropizin – nové antitusikum

Prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.

Číslo 4 / 2012

nebivolol

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.;MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 4 / 2012

Bisacodyl ve formě čípků

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 4 / 2012

Belimumab v terapii systémového lupus erythematodes

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

Supplementum 1 / 2012

Pregabalin – nově dostupné anxiolytikum pro léčbu generalizované úzkostné poruchy

Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.

Číslo 3 / 2012

Vernakalant – antiarytmikum nové generace pro akutní verzi fibrilace síní

Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA; doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D.

Číslo 1 / 2012

bilastin

Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2012

Současné postavení esmololu v léčbě kardiovaskulárních onemocnění

Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA; doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D.

Číslo 1 / 2012

febuxostat

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2012

 

Ročník 2011

Anakinra

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.; doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.; MUDr. Martina Skácelová

Číslo 6 / 2011

Fentanyl ve formě bukálních tablet

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; MUDr. Jan Lejčko

Supplementum 1 / 2011

Sublinguální fentanyl – nová forma opioidu pro léčbu průlomové bolesti

MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Supplementum 1 / 2011

Fentanyl ve formě nosního spreje

MUDr. Jan Lejčko; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Supplementum 1 / 2011

Kapsaicin ve formě náplasti v léčbě neuropatické bolesti

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Supplementum 1 / 2011

Ofatumumab

MUDr. Martin Šimkovič; MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.

Číslo 5 / 2011

Thiotepa

MUDr. Regina Demlová, Ph.D.; MUDr. Andrea Bobeková; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Číslo 5 / 2011

Nová kombinovaná léčba astmatu a její vliv na malé dýchací cesty

MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 4 / 2011

Kyselina nikotinová plus laropiprant

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 4 / 2011

Lornoxicam v léčbě akutní a chronické bolesti

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 4 / 2011

Irbesartan v léčbě arteriální hypertenze, diabetu a nefropatie

Prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 4 / 2011

Plerixafor

MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.

Číslo 3 / 2011

Afatinib – nová perspektiva u nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Lenka Babičková, Ph.D.

Číslo 2 / 2011

Eltrombopag

MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.

Číslo 2 / 2011

BIBF 1120 v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 2 / 2011

Fixní kombinace aliskiren/hydrochlorothiazid

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Číslo 1 / 2011

Dronedaron – nové antiarytmikum: od farmakologie po klinickou praxi

Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA; doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D.; MUDr. Tomáš Skála

Číslo 1 / 2011

Farmakoekonomický pohled na dronedaron

Číslo 1 / 2011

Lercanidipin v nové kombinaci

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., MUDr. Vladimír Moravec

Číslo 1 / 2011

Fixní kombinace telmisartan/amlodipin

prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 1 / 2011

 

Ročník 2010

Certolizumab pegol

MUDr. Andrea Pavelková; MUDr. Jiří Slíva  

Supplementum 1 / 2010

Golimumab

Doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.  

Supplementum 1 / 2010

Tocilizumab

MUDr. Heřman Mann

Supplementum 1 / 2010

Agomelatin – antidepresivum s novým mechanismem působení

MUDr. Luboš Janů, Ph.D.; MUDr. Sylva Racková, Ph.D.

Číslo 6 / 2010

ASU (Piascledine) v léčbě osteoartrózy – nové poznatky o možném ovlivnění strukturální progrese

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Číslo 6 / 2010

Kapsaicin ve formě náplasti v léčbě neuropatické bolesti

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. 

Číslo 6 / 2010

Fulvestrant v dávkování 500 mg a nové možnosti léčby

MUDr. Katarína Petráková 

Číslo 5 / 2010

Glimepirid

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D. 

Číslo 4 / 2010

Clopidogrel v roce 2010

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.; prof. MUDr. Jan Bultas, CSc. 

Číslo 4 / 2010

Anagrelid

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Číslo 3 / 2010

Everolimus

MUDr. Hana Študentová; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.  

Číslo 2 / 2010

Fentanyl ve formě bukálních tablet

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; MUDr. Jan Lejčko  

Číslo 2 / 2010

Gefitinib

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. 

Číslo 2 / 2010

Fentanyl ve formě nosního spreje

MUDr. Jan Lejčko; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 2 / 2010

Léčba rizikového renálního karcinomu temsirolimem

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Číslo 2 / 2010

Liraglutid

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Číslo 1 / 2010

Vildagliptin/metformin, fixní léková kombinace

MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.;MUDr. Jiří Slíva

Číslo 1 / 2010

 

Ročník 2009

Kyselina zoledronová v léčbě osteoporózy

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Číslo 6 / 2009

donepezil

Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc. 

Číslo 6 / 2009

Pravastatin a jeho místo v terapii dyslipidemií v roce 2010

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FEFIM; MUDr. Jiří Slíva 

Číslo 6 / 2009

Rekombinantní parathormon (1-84)

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.; MUDr. Jiří Slíva  

Číslo 6 / 2009

Romiplostim

MUDr. Libor Červinek; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 5 / 2009

Pemetrexed

Prof. MUDr. Petr Zatloukal,CSc.

Číslo 5 / 2009

Fixní kombinace perindopril arginin/amlodipin

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.;MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 4 / 2009

Fixní kombinace pioglitazonu s metforminem

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 4 / 2009

Linezolid

MUDr. Pavel Dlouhý

Číslo 4 / 2009

Fixní kombinace sitagliptinu s metforminem

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Číslo 4 / 2009

Cytarabin v liposomální formě

MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 3 / 2009

Kombinace paracetamol/guaifenesin/kofein v léčbě bolesti

MUDr. Jiří Slíva; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 3 / 2009

Ixabepilon

MUDr. Katarína Petráková; MUDr. Regina Demlová

Číslo 2 / 2009

Lenalidomid v léčbě mnohočetného myelomu

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; MUDr. Michal Holánek

Číslo 2 / 2009

Micafungin – nový echinokandin

MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.; Mgr. Iva Kocmanová; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Číslo 2 / 2009

Aliskiren

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 1 / 2009

Rosuvastatin

MUDr. Jan Piťha, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2009

Vildagliptin

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva y

Číslo 1 / 2009

 

Ročník 2008

Tacrolimus v koncentraci 0,03 % a 0,1 % ve formě masti

MUDr. Radek Litvik

Supplementum 3 / 2008

Abatacept – nový biologický lék pro léčbu revmatoidní artritidy

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Supplementum 2 / 2008

Etanercept

MUDr. Andrea Pavelková

Supplementum 2 / 2008

Etoricoxib

MUDr. Dana Tegzová; MUDr. Šárka Forejtová; prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Supplementum 2 / 2008

Rituximab – nový biologický lék pro léčbu revmatoidní artritidy

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Supplementum 2 / 2008

Adalimumab

MUDr. Jiří Štolfa

Supplementum 2 / 2008

Diclofenac epolamin

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Supplementum 2 / 2008

Infliximab

MUDr. Kateřina Jarošová

Supplementum 2 / 2008

Levetiracetam

MUDr. Petr Marusič, Ph.D.; MUDr. Hana Krijtová; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 6 / 2008

Paliperidon

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.

Číslo 6 / 2008

Zonisamid

Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 6 / 2008

Anidulafungin – nové antimykotikum ze skupiny echinokandinů

MUDr. Jan Haber, CSc.; MUDr. Naďa Mallátová; MUDr. Ivan Herold, CSc.

Číslo 5 / 2008

Fesoterodin

Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.

Číslo 5 / 2008

Temsirolimus v léčbě renálního karcinomu

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Číslo 5 / 2008

Panitumumab – nová zbraň cílené biologické léčby metastatického kolorektálního karcinomu

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 5 / 2008

Lapatinib

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; Lenka Petruželková

Číslo 5 / 2008

Dabigatran

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 4 / 2008

Fluticason furoát v léčbě alergické rýmy

MUDr. Ester Seberová

Číslo 4 / 2008

Nitrendipin

Doc. MUDr. Jan Filipovský, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.

Číslo 4 / 2008

Rivaroxaban

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 4 / 2008

Sitagliptin

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Číslo 3 / 2008

Inzulin glulisin

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Číslo 3 / 2008

Gliclazid MR

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA; MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Číslo 3 / 2008

Exenatid

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 3 / 2008

Deferasirox

Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Číslo 2 / 2008

Nilotinib

Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Číslo 2 / 2008

Trastuzumab

MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 2 / 2008

Bevacizumab v léčbě pokročilého kolorektálního karcinomu

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Číslo 2 / 2008

Bevacizumab v léčbě karcinomu prsu

MUDr. Katarína Petráková

Číslo 2 / 2008

Erlotinib

Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.

Číslo 2 / 2008

Erlotinib v léčbě karcinomu slinivky břišní

MUDr. Petr Karásek

Číslo 2 / 2008

Pentavalentní vakcína proti rotavirovým infekcím

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Číslo 1 / 2008

Desloratadin – charakteristika a postavení mezi antihistaminiky

MUDr. Ester Seberová

Číslo 1 / 2008

Diclofenac epolamin

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2008

Rupatadin

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

Číslo 1 / 2008

Etoricoxib

MUDr. Dana Tegzová; MUDr. Šárka Forejtová; prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Číslo 1 / 2008

 

Ročník 2007

Adalimumab

MUDr. Jiří Štolfa

Číslo 6 / 2007

Natalizumab

MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Číslo 6 / 2007

Paracetamol k i. v. aplikaci

MUDr. Martin Hlavatý; prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Číslo 6 / 2007

Tibolon

MUDr. Irena Bočková, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 5 / 2007

Teriparatid 20 µg denně v terapii osteoporózy

MUDr. Jan Rosa

Číslo 5 / 2007

Kvadrivalentní vakcína proti HPV

MUDr. Tomáš Fait

Číslo 5 / 2007

Vareniclin

MUDr. Eva Králíková, CSc.

Číslo 1 / 2007

Dasatinib

MUDr. Edgar Faber, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Číslo 2 / 2007

Sunitinib

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Číslo 2 / 2007

Fluvastatin

MUDr. Petr Hude, Ph.D.; prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.

Číslo 2 / 2007

Mepartricin

MUDr. Pavel Verner

Číslo 3 / 2007

Itraconazol

MUDr. Jana Kellerová; MUDr. Zuzana Rozehnalová, MUDr. Renata Schmiedbergerová; prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Číslo 3 / 2007

Eplerenon

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC

Číslo 4 / 2007

Rilmenidin


Doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Číslo 4 / 2007

Erdostein

MUDr. Vladimír Koblížek

Číslo 4 / 2007

Hydromorfon v aktivním osmotickém systému OROS

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 4 / 2007

Sorafenib

Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Číslo 4 / 2007

Nepegylovaný liposomální doxorubicin

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 4 / 2007

 

Ročník 2006

Ciclesonid

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 1 / 2006

Kombinace rosiglitazon + metformin v léčbě diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Jindřich Olšovský

Číslo 1 / 2006

Etanercept

MUDr. Andrea Pavelková

Číslo 1 / 2006

Fixní kombinace fluticason/salmeterol

MUDr. Norbert Pauk; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 1 / 2006

Letrozol

Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 2 / 2006

Cetuximab a modulace EGFR – potenciál v terapii solidních nádorů

MUDr. Pavel Vítek; doc. MUDr. Jozef Rosina; MUDr. Miloslav Pála; MUDr. Petra Holečková

Číslo 2 / 2006

Glimepirid

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.; MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 2 / 2006

Ezetimib

Doc. MUDr. Richard Češka, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 2 / 2006

Hydromorphon

MUDr. Jan Lejčko;Mgr. Michaela Procházková

Číslo 3 / 2006

Frovatriptan

MUDr. Jolana Marková;Mgr. Michaela Procházková;MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 3 / 2006

Glatiramer acetát

MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Číslo 3 / 2006

Lansoprazol

MUDr. Robert Donoval; doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Číslo 4 / 2006

Pegfilgrastim

MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 4 / 2006

Drospirenon

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 5 / 2006

Bemiparin

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.;MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 5 / 2006

Trospium chlorid

MUDr. Jan Krhut;MUDr. Jiří Slíva

Číslo 5 / 2006

Darbepoetin-α

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.;MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 5 / 2006

Risperidon – injekční forma s prodlouženým účinkem

Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.,MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 6 / 2006

Duloxetin v léčbě bolestivých stavů

MUDr. Jiří Slíva;MUDr. Jiří Kozák

Číslo 6 / 2006

Sumatriptan

MUDr. Jiří Mastík;MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 6 / 2006

 

Ročník 2005

Irinotecan

MUDr. Milan Vošmik; MUDr. Josef Dvořák

Supplementum 1 / 2005

Imatinib

MUDr. Edgar Faber, CSc.

Supplementum 1 / 2005

Trastuzumab

MUDr. Katarína Petráková

Supplementum 1 / 2005

Capecitabin

MUDr. Martina Kubecová

Supplementum 1 / 2005

Fulvestrant

MUDr. Alexandra Aschermannová

Supplementum 1 / 2005

Rituximab

Doc. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Supplementum 1 / 2005

Exemestan

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Supplementum 1 / 2005

Oxaliplatina

Doc. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Číslo 6 / 2005

Ziprasidon

Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.1; MUDr. Tomáš Doležal2

Číslo 6 / 2005

Quetiapin

Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.1; MUDr. Martin Votava, Ph.D.2

Číslo 6 / 2005

Fixní kombinace latanoprost/timolol

MUDr. Petr Výborný, CSc.

Číslo 5 / 2005

Voriconazol

MUDr. Jan Haber, CSc.; MUDr. Naďa Mallátová

Číslo 5 / 2005

Tolterodin

MUDr. Pavel Verner

Číslo 5 / 2005

Alendronat 70 mg v terapii postmenopauzální osteoporózy

MUDr. Jan Rosa; MUDr. Petr Kasalický, CSc.

Číslo 5 / 2005

Clopidogrel

MUDr. Petr Janský

Číslo 5 / 2005

Spirapril

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 4 / 2005

Nicergolin

MUDr. Roman Jirák; MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 4 / 2005

Itoprid

Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc.; MUDr. Robert Donoval

Číslo 4 / 2005

Imatinib

MUDr. Edgar Faber, CSc.

Číslo 3 / 2005

Aripiprazol

Prof. MUDr Jaromír Švestka, DrSc.; MUDr. Martin Votava, Ph.D.

Číslo 3 / 2005

Escitalopram

MUDr. Martin Anders, Ph.D.; MUDr. Luboš Janů, Ph.D.

Číslo 3 / 2005

Eletriptan

MUDr. Jiří Mastík; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 3 / 2005

Atorvastatin

MUDr. Tomáš Štulc; doc. MUDr. Richard Češka, CSc.

Číslo 2 / 2005

Imidapril

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 2 / 2005

Nitrendipin

Doc. MUDr. Jan Filipovský, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 2 / 2005

Betaxolol

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.; MUDr. Jan Strojil

Číslo 2 / 2005

Fixní kombinace budesonid/formoterol v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 1 / 2005

Valdecoxib

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., MUDr. Jiří Slíva MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 1 / 2005

Inzulin glargin

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc., MUDr. Jiří Slíva

Číslo 1 / 2005

Meloxicam

MUDr. Marta Olejárová, CSc., MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 1 / 2005

Repaglinid

Doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Číslo 1 / 2005

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky