Farmakoterapeutické postupy

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic v 1. linii v registru TULUNG v České republice (stav k 18. 3. 2013)

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; Mgr. Zbyněk Bortlíček; Mgr. Karel Hejduk; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; doc. MUDr. František Salajka, CSc.;MUDr. Leona Koubková; MUDr. Marcela Tomíšková;MUDr. Ivona Grygárková; MUDr. Libor Havel; MUDr. Michal Hrnčiarik;MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.; MUDr. Dimka Sixtová;MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.; MUDr. Helena Čoupková;MUDr. Kateřina Košatová; MUDr. Markéta Černovská;prof. MUDr. Miroslav Marel, CSc.; doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Suplementum 1 / 2013

2012

2011

2010

2009

Zkušenosti s léčbou linezolidem v ortopedii

Doc. MUDr. David Jahoda, CSc.; MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.; MUDr. Jan Tomaides; doc. MUDr. David Pokorný, CSc.; MUDr. Rastislav Hromádka; MUDr. Tobiáš Judl; prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.

Číslo 6 / 2009

2008

2007

2006

2005

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky