Farmakoekonomika

 

Ročník 2018

Analýza přínosů a nákladů vakcinace proti sezonní chřipce u seniorů a chronicky nemocných

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; MUDr. Barbora Hájíčková

Číslo 5 / 2018

 

Ročník 2017

Ranibizumab a aflibercept v terapii diabetického makulárního edému – analýza nákladové efektivity v České republice

MUDr. Miroslav Veith; PharmDr. Jiří Klimeš, Ph.D.

Číslo 4 / 2017

 

Ročník 2016

Pacientské programy a jejich vliv na adherenci k léčbě chronických onemocnění

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; Mgr. Lada Lžičařová

Číslo 5 / 2016

Postoj pacientů k léčbě a adherence k chronické biologické léčbě anti-TNF léky

Mgr. Lada Lžičařová; Ing. Helena Doležalová; Mgr. Jitka Jirčíková; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 3 / 2016

Náklady a přínosy léčby osteoartrózy lokálními nesteroidními antirevmatiky – farmakoekonomická analýza

Ing. Klára Kruntorádová; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2016

 

Ročník 2015

Analýza nákladové efektivity na základě analýzy přežívání na léčbě u jednotlivých terapií v indikaci revmatoidní artritidy

Ing. Tomáš Mlčoch; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 6 / 2015

Interferony-β v léčbě roztroušené sklerózy

Ing. Klára Kruntorádová; PharmDr. Jiří Klimeš; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Supplementum 2 / 2015

 

Ročník 2014

Interferony-β v léčbě roztroušené sklerózy

Ing. Klára Kruntorádová; PharmDr. Jiří Klimeš; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 6 / 2014

 

Ročník 2011

Farmakoekonomický pohled na léčbu věkem podmíněné makulární degenerace

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2011

 

Ročník 2009

Nákladová efektivita aliskirenu v podmínkách České republiky

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 4 / 2009

Číslo 4 / 2009

Komentář k článku Nákladová efektivita aliskirenu v podmínkách České republiky

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA

Náklady na atopickou dermatitidu v České republice

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 3 / 2009

Dlouhodobá inzulinová analoga v terapii diabetu 2. typu – farmakoekonomický pohled v podmínkách České republiky

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2009

 

Ročník 2008

Nové léky za nízké ceny – příklad fluticason furoátu

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 6 / 2008

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky