Alergologie

 

Ročník 2019

Konference o intersticiálních plicních procesech/idiopatické plicní fibróze

Číslo 1 / 2019

Postavení bilastinu v terapii alergické rinokonjunktivitidy a kopřivky u dětí a dospělých

MUDr. Mojmír Račanský; doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Číslo 1 / 2019

Strategie léčby CHOPN z pohledu snižování počtu exacerbací a postavení fixních kombinací v léčbě CHOPN

MUDr. Ondřej Kudela; MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.; doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Číslo 1 / 2019

Dlouhodobá bezpečnost a snášenlivost nintedanibu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou – výsledky studie INPULSIS-ON

Číslo 1 / 2019

Dlouhodobá bezpečnost a snášenlivost nintedanibu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou – výsledky studie INPULSIS-ON

Číslo 1 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Účinnost kombinace indakaterol/glykopyrronium v reálné klinické praxi po převodu z léčby tiotropiem nebo salmeterolem/flutikasonem u pacientů se symptomatickou CHOPN – studie POWER

Číslo 1 / 2019

Účinnost kombinace indakaterol/glykopyrronium v reálné klinické praxi po převodu z léčby tiotropiem nebo salmeterolem/flutikasonem u pacientů se symptomatickou CHOPN – studie POWER

Číslo 1 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Michal Šotola

Účinek pirfenidonu na pokles plicních funkcí a přežití – pětiletá zkušenost z reálné praxe hodnocená u kohorty českých pacientů s IPF v rámci registru EMPIRE

Číslo 1 / 2019

Účinek pirfenidonu na pokles plicních funkcí a přežití – pětiletá zkušenost z reálné praxe hodnocená u kohorty českých pacientů s IPF v rámci registru EMPIRE

Číslo 1 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Monika Žurková, Ph.D.; doc. Dr. Eva Kriegová

Bezpečnost fixní kombinace tiotropium/olodaterol u pacientů s CHOPN – poolovaná analýza tří randomizovaných 52týdenních studií

Číslo 1 / 2019

Bezpečnost fixní kombinace tiotropium/olodaterol u pacientů s CHOPN – poolovaná analýza tří randomizovaných 52týdenních studií

Číslo 1 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost pirfenidonu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou – výsledky z reálné klinické praxe

Číslo 1 / 2019

Účinnost a bezpečnost pirfenidonu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou – výsledky z reálné klinické praxe

Číslo 1 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Marianna Štefániková

Paradoxy astmatu

MUDr. Vladimír Zindr

Číslo 1 / 2019

 

Ročník 2015

Omalizumab v léčbě kopřivky: studie ASTERIA I

Číslo 1 / 2015

 

Ročník 2014

Anti-TSLP protilátky v léčbě alergií

Číslo 4 / 2014

 

Ročník 2013

Účinnost bilastinu v terapii chladové urtikarie – studie BUCUM

Číslo 4 / 2013

Účinnost bilastinu v terapii chladové urtikarie – studie BUCUM

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Účinnost bilastinu v terapii chladové urtikarie – studie BUCUM

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Oční nežádoucí účinky intranasálního fluticasonu

Číslo 4 / 2013

Oralair – kauzální léčba alergické rinokonjunktivitidy s vazbou na pyly trav

Číslo 4 / 2013

Oralair – kauzální léčba alergické rinokonjunktivitidy s vazbou na pyly trav

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

 

Ročník 2012

Oralair

MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Číslo 4 / 2012

Klinické zkušenosti s mometason furoátem v inhalační formě

MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Číslo 1 / 2012

bilastin

Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2012

Fixní kombinace IKS + β2-agonista v léčbě astmatu: metaanalýza

Číslo 1 / 2012

Inhibitory protonové pumpy u dětí s obtížně léčitelným astmatem

Číslo 1 / 2012

Fluticason furoát v léčbě astmatu

Číslo 1 / 2012

 

Ročník 2011

Nová kombinovaná léčba astmatu a její vliv na malé dýchací cesty

MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 4 / 2011

Sublinguální alergenová imunoterapie

MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Číslo 4 / 2011

 

Ročník 2010

Respimat SMI – nový inhalační systém v léčbě CHOPN

MUDr. Viktor Kašák; Eva Feketeová

Číslo 4 / 2010

Současný pohled na postavení LABA v terapii astmatu

MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 4 / 2010

Inhalační kortikosteroidy – základní pilíř v léčbě perzistujícího průduškového astmatu

MUDr. Luděk Pelikán

Číslo 4 / 2010

Účinnost vakcíny obsahující peptid GP2 z HER-2/neu u pacientek s karcinomem prsu

Číslo 2 / 2010

Indacaterol – první inhalační β2-agonista s ultra-dlouhodobým účinkem (ultra-LABA) pro léčbu CHOPN

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 1 / 2010

 

Ročník 2009

Inhalátory DPI vs pMDI v léčbě astmatu

Číslo 1 / 2009

Intranasální kortikosteroidy omezují projevy astmatu

Číslo 1 / 2009

Sublinguální imunoterapie vs inhalační budesonid u astmatu

Číslo 1 / 2009

Intranasální kortikosteroidy snižují COX-1 v nosních polypech

Číslo 1 / 2009

Dodržování doporučených léčebných postupů (adherence) u pacientů s alergickou rýmou a astmatem

MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D.

Číslo 1 / 2009

Nové klinické zkušenosti s léčbou těžkého astmatu anti-IgE protilátkou (omalizumabem)

MUDr. Vratislav Sedlák

Číslo 1 / 2009

Modulace aktivity lymfocytů levocetirizinem

Číslo 1 / 2009

Bilastin vs desloratadin u sezonní alergické rinitidy

Číslo 1 / 2009

Ciclesonid v léčbě sezonní alergické rinitidy

Číslo 1 / 2009

Beclomethason a formoterol v témže inhalátoru při léčbě astmatu

Číslo 1 / 2009

 

Ročník 2008

Kontaktní alergie a související problematika – co je nového?

MUDr. Andrea Vocilková

Číslo 6 / 2008

Fluticason furoát v léčbě alergické rýmy

MUDr. Ester Seberová

Číslo 4 / 2008

Kontrola astmatu pravidelnou léčbou – studie GOAL

Číslo 4 / 2008

Desloratadin – charakteristika a postavení mezi antihistaminiky

MUDr. Ester Seberová

Číslo 1 / 2008

Rupatadin

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

Číslo 1 / 2008

Vliv kortikosteroidů a β-agonistů na akumulaci T-lymfocytů

Číslo 1 / 2008

Indacaterol – nový β2-agonista s 24hodinovým účinkem

Číslo 1 / 2008

Význam současného podávání kombinace salmeterol/fluticason s tiotropiem u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo 1 / 2008

Beclomethason/formoterol vs fluticason/salmeterol u těžkého astmatu

Číslo 1 / 2008

 

Ročník 2007

Albuterol vs albuterol + ipratropium u astmatiků

Číslo 1 / 2007

Budesonid/formoterol SMART (Symbicort Maintenance And Reliever Therapy) – nový koncept v léčbě bronchiálního astmatu

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 1 / 2007

Cetirizin v kombinaci s pseudoephedrinem u pacientů s alergickou rhinitidou a astmatem

Číslo 1 / 2007

Montelukast s desloratadinem či levocetirizinem v léčbě perzistentní alergické rhinitidy

Číslo 1 / 2007

 

Ročník 2006

Ciclesonid

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 1 / 2006

Terapeutická odpověď na podání fluticasonu a montelucastu u dětí s mírným až středně těžkým astmatem

Číslo 1 / 2006

Fixní kombinace fluticason/salmeterol

MUDr. Norbert Pauk; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 1 / 2006

Alternativní léčba obtížně léčitelného asthma bronchiale

MUDr. Vratislav Sedlák; prof. MUDr. Bohuslav Král, CSc.; doc. MUDr. František Salajka, CSc.

Číslo 1 / 2006

Fluticason propionát je účinnější v léčbě alergické rýmy než montelucast, ale srovnatelný v kontrole perzistujícího astmatu

Číslo 1 / 2006

Srovnání standardní antiastmatické terapie s terapií navíc obsahující salmeterol

Číslo 1 / 2006

Intranasální kortikosteroidy v léčbě alergické rinitidy

MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Číslo 1 / 2006

Vliv současného podávání montelucastu a desloratadinu na vznik časné astmatické reakce při styku s alergenem

Číslo 1 / 2006

 

Ročník 2005

Pravidelné podávání kortikosteroidů vs podávání dle potřeby u bronchiálního astmatu

Číslo 3 / 2005

Ciclesonid – nový inhalační kortikosteroid

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 1 / 2005

Anti-IgE protilátky (omalizumab) v léčbě bronchiálního astmatu

MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Číslo 1 / 2005

Fixní kombinace budesonid/formoterol v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 1 / 2005

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky