Bolest

 

Ročník 2016

Bukální buprenorfin v léčbě bolesti zad

Číslo 4 / 2016

 

Ročník 2013

Použití opioidů v léčbě nádorové bolesti

MUDr. Jan Lejčko

Číslo 2 / 2013

 

Ročník 2012

Účinnost 8% kapsaicinu v léčbě neuropatické bolesti v reálné klinické praxi

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 6 / 2012

Fentanyl v léčbě průlomové bolesti

MUDr. Dana Vondráčková

Číslo 5 / 2012

tapentadol

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 5 / 2012

Dlouhodobá bezpečnost a snášenlivost tapentadolu ER v léčbě chronické bolesti dolních zad a bolesti při osteoartróze kolena a kyčle

Supplementum 1 / 2012

Farmakoterapie bolesti v revmatologii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Supplementum 1 / 2012

Opioidy v léčbě neuropatické bolesti

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 2 / 2012

Duloxetin v léčbě bolestivé diabetické neuropatie

Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Číslo 1 / 2012

 

Ročník 2011

Farmakoterapie neuropatické bolesti – současná doporučení

Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Číslo 6 / 2011

Novinky ve farmakoterapii bolesti

Doležal T.

Supplementum 1 / 2011

Lidokain ve formě náplasti

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Supplementum 1 / 2011

Fentanyl ve formě bukálních tablet

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; MUDr. Jan Lejčko

Supplementum 1 / 2011

Sublinguální fentanyl – nová forma opioidu pro léčbu průlomové bolesti

MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Supplementum 1 / 2011

Fentanyl ve formě nosního spreje

MUDr. Jan Lejčko; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Supplementum 1 / 2011

Kapsaicin ve formě náplasti v léčbě neuropatické bolesti

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Supplementum 1 / 2011

Léčba průlomové bolesti u onkologických pacientů

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Supplementum 1 / 2011

Racionální volba silných opioidů – farmakologický a klinický pohled

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Supplementum 1 / 2011

Pregabalin v léčbě neuropatické bolesti

Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Supplementum 1 / 2011

Projekt PARMA

Supplementum 1 / 2011

Doporučený postup pro léčbu průlomové nádorové bolesti

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.; MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.; MUDr. Jan Lejčko; MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Číslo 5 / 2011

Léčba bolesti u karcinomu plic

Číslo 5 / 2011

Lornoxicam v léčbě akutní a chronické bolesti

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 4 / 2011

 

Ročník 2010

Tocilizumab

MUDr. Heřman Mann

Supplementum 1 / 2010

Kapsaicin ve formě náplasti v léčbě neuropatické bolesti

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. 

Číslo 6 / 2010

Akutní účinky buprenorfinu či buprenorfinu/naloxonu u uživatelů opioidů

Číslo 6 / 2010

Implantáty s obsahem buprenorfinu v léčbě závislosti na opioidech

Číslo 6 / 2010

Léčba generalizovaného karcinomu ledviny podle doporučení České onkologické společnosti

MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Číslo 5 / 2010

Chronické bolesti zad – schéma postupu léčby pro praktické použití

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.; MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.; MUDr. Jan Lejčko 

Číslo 5 / 2010

Porovnání účinnosti intranasálního fentanylu a jiných opioidů v léčbě průlomové bolesti u pacientů s nádorovým onemocněním

Číslo 5 / 2010

Racionální volba silných opioidů – farmakologický a klinický pohled

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Číslo 5 / 2010

Prognóza pacientek s metastatickým karcinomem prsu v závislosti na expresi receptorů HER2 a předchozí léčbě trastuzumabem

Číslo 2 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. David Feltl, Ph.D.

Prognóza pacientek s metastatickým karcinomem prsu v závislosti na expresi receptorů HER2 a předchozí léčbě trastuzumabem

Číslo 2 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Svoboda

Nilotinib je u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi účinnější než imatinib: výsledky mezinárodní randomizované studie III. fáze ENESTnd

Číslo 2 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Hana Klamová, CSc.

Fentanyl ve formě bukálních tablet

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; MUDr. Jan Lejčko  

Číslo 2 / 2010

Fentanyl ve formě nosního spreje

MUDr. Jan Lejčko; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 2 / 2010

Dynamika a prediktivní hodnota velké molekulární odpovědi dosažené léčbou dasatinibem po selhání imatinibu u pacientů v chronické fázi chronické myeloidní leukemie

Číslo 2 / 2010

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Využití dotazníku BFI k odhalování klinicky významných změn funkce střev při léčbě opioidy

Číslo 2 / 2010

Využití dotazníku BFI k odhalování klinicky významných změn funkce střev při léčbě opioidy

Číslo 2 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Využití dotazníku BFI k odhalování klinicky významných změn funkce střev při léčbě opioidy

Číslo 2 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

 

Ročník 2009

Fixní kombinace oxycodonu a naloxonu v terapii chronické bolesti

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. 

Číslo 6 / 2009

Telcagepant v akutní léčbě migrény

Číslo 6 / 2009

Intranasální fentanyl v léčbě průlomové bolesti

Číslo 5 / 2009

Intranasální fentanyl v léčbě průlomové bolesti

Číslo 5 / 2009

Komentář ke studii

MUDr. Jan Lejčko

Intranasální fentanyl v léčbě průlomové bolesti

Číslo 5 / 2009

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Kombinace paracetamol/guaifenesin/kofein v léčbě bolesti

MUDr. Jiří Slíva; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 3 / 2009

 

Ročník 2008

Diclofenac epolamin

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Supplementum 2 / 2008

Frovatriptan v léčbě menstruační migrény

Číslo 6 / 2008

Pokroky ve farmakoterapii nádorové bolesti

MUDr. Jan Lejčko

Číslo 5 / 2008

 

Ročník 2007

Paracetamol k i. v. aplikaci

MUDr. Martin Hlavatý; prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Číslo 6 / 2007

Hydromorfon v aktivním osmotickém systému OROS

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 2 / 2007

Hydromorfon v aktivním osmotickém systému OROS

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 4 / 2007

 

Ročník 2006

Duloxetin u neuropatické bolesti

Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Číslo 3 / 2006

Injekční forma paracetamolu

Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.

Číslo 3 / 2006

Platnost škály pro měření diabetické neuropatické bolesti v klinických studiích

Číslo 3 / 2006

Potenciál kanabinoidů v léčbě bolesti

MUDr. Jiří Slíva

Číslo 3 / 2006

Frovatriptan

MUDr. Jolana Marková;Mgr. Michaela Procházková;MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 3 / 2006

Farmakoterapie neuropatické bolesti

Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Číslo 3 / 2006

Léčba methadonem u pacientů s chronickou nenádorovou bolestí a se závislostí na opioidech – dlouhodobé sledování

Číslo 3 / 2006

Metodické pokyny pro farmakoterapii nádorové bolesti

Kolektiv autorů (v abecedním pořadí): Tomáš Doležal, Marek Hakl, Jiří Kozák, Miloslav Kršiak, Jan Lejčko, Bohumil Skála, Ondřej Sláma, Pavel Ševčík, Jiří Vorlíček

Číslo 3 / 2006

Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti

Kolektiv autorů (v abecedním pořadí): Tomáš Doležal, Marek Hakl, Jiří Kozák, Miloslav Kršiak, Jan Lejčko, , Bohumil Skála, Ondřej Sláma, Pavel Ševčík, Jiří Vorlíček

Číslo 3 / 2006

Oxcarbamazepin v léčbě bolestivé diabetické neuropatie

Číslo 3 / 2006

Farmakologické vlastnosti transdermálních opioidů

MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 3 / 2006

Podávání mirtazapinu pacientům s chronickou bolestí a depresí

Číslo 3 / 2006

Nimesulid ve formě gelu v léčbě muskuloskeletálních onemocnění

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Číslo 4 / 2006

Současné postavení metamizolu v terapii bolesti

MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 4 / 2006

Farmakokinetika efervescentního fentanylu v bukálních tabletách

Číslo 6 / 2006

Intranazální zolmitriptan v léčbě cluster headache

Číslo 6 / 2006

Kombinovaná léčba neuropatické bolesti oxycodonem a gabapentinem

Číslo 6 / 2006

Epidurální morfin vs tramadol u pacientů po thorakotomii

Číslo 6 / 2006

Duloxetin v léčbě bolestivých stavů

MUDr. Jiří Slíva;MUDr. Jiří Kozák

Číslo 6 / 2006

Antagonisté NMDA receptorů v léčbě neuropatické bolesti

Číslo 6 / 2006

Oxycodon v léčbě chronické bolesti

Číslo 6 / 2006

 

Ročník 2005

Poznámky k ekvianalgetickým dávkám transdermálních opioidů

MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 5 / 2005

Pregabalin v léčbě neuropatické bolesti

MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 4 / 2005

Analgetická kombinace paracetamolu s tramadolem

Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.

Číslo 3 / 2005

Nová transdermální forma fentanylu

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Číslo 3 / 2005

Bolesti zad – diagnostika a léčba

Prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 3 / 2005

Opioidy v terapii revmatické bolesti

Doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.; prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Číslo 3 / 2005

Morfin, gabapentin, nebo jejich kombinace u neuropatické bolesti

Číslo 3 / 2005


Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky