Dermatologie

 

Ročník 2019

Sekukinumab v léčbě palmoplantární psoriázy indukované inhibitory TNF u pacientů s ankylozující spondylitidou

MUDr. Marian Tošovský

Číslo 3 / 2019

Účinnost a bezpečnost risankizumabu u pacientů se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou – výsledky studií UltIMMa-1 a UltIMMa-2

Číslo 3 / 2019

Účinnost a bezpečnost risankizumabu u pacientů se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou – výsledky studií UltIMMa-1 a UltIMMa-2

Číslo 3 / 2019

Komentář ke studii

doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA

Sekukinumab je superiorní vůči ustekinumabu s ohledem na vyčištění kůže u pacientů se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou – studie CLARITY

Číslo 3 / 2019

Sekukinumab je superiorní vůči ustekinumabu s ohledem na vyčištění kůže u pacientů se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou – studie CLARITY

Číslo 3 / 2019

Komentář ke studii

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Vliv ixekizumabu na svědění a PASI u pacientů se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou – analýza dat ze dvou randomizovaných studií III. fáze

Číslo 3 / 2019

Vliv ixekizumabu na svědění a PASI u pacientů se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou – analýza dat ze dvou randomizovaných studií III. fáze

Číslo 3 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Alena Machovcová, Ph.D., MBA

Nová léková forma adalimumabu 40 mg/0,4 ml – klinické zkušenosti z České republiky

Ing. Barbora Filková; MUDr. Katrin Wolfová; Mgr. Jan Tužil; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2019

Omadacyklin v léčbě akutních bakteriálních infekcí kůže a kožních struktur

Číslo 1 / 2019

 

Ročník 2018

Současný pohled na léčbu onychomykóz

MUDr. Radek Litvik

Číslo 4 / 2018

Guselkumab versus adalimumab: studie VOYAGE 2

Číslo 2 / 2018

Nemolizumab: cílená léčba atopické dermatitidy?

Číslo 2 / 2018

Tofacitinib v porovnání s etanerceptem v léčbě psoriázy

Číslo 2 / 2018

Výrazný protisvědivý účinek ixekizumabu: analýza studií UNCOVER-1, -2 a -3

Číslo 2 / 2018

Účinnost adalimumabu z pohledu hodnocení PASI 90/PASI 100 v podmínkách běžné klinické praxe – osmileté sledování pacientů v centru biologické léčby v České republice

Číslo 1 / 2018

Účinnost adalimumabu z pohledu hodnocení PASI 90/PASI 100 v podmínkách běžné klinické praxe – osmileté sledování pacientů v centru biologické léčby v České republice

Číslo 1 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA

 

Ročník 2017

Guselkumab versus adalimumab: studie VOYAGE 2

Číslo 5 / 2017

Ixekizumab při neúčinnosti etanerceptu: studie UNCOVER-2 a UNCOVER-3

Číslo 4 / 2017

Dlouhodobá účinnost sekukinumabu v léčbě psoriázy

Číslo 4 / 2017

Sekukinumab účinný u palmoplantární psoriázy: studie GESTURE

Číslo 4 / 2017

Dupilumab v léčbě atopické dermatitidy

Číslo 4 / 2017

Nové pole pro inhibitory fosfodiesterázy: atopická dermatitida

Číslo 3 / 2017

Ixekizumab

MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.

Číslo 3 / 2017

Vliv adalimumabu na biomarkery kardiovaskulárního rizika u pacientů s psoriázou

MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA

Číslo 3 / 2017

Klinické důsledky změn anti-TNF-α léčby z nemedicínských příčin u pacientů se zánětlivými onemocněními

Číslo 3 / 2017

Klinické důsledky změn anti-TNF-α léčby z nemedicínských příčin u pacientů se zánětlivými onemocněními

Číslo 3 / 2017

Komentář ke studii

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

Krisaborol na citlivou kůži u atopické dermatitidy

Číslo 3 / 2017

Topické ceramidy s hořčíkem u atopické dermatitidy

Číslo 3 / 2017

Risankizumab versus ustekinumab v léčbě psoriázy

Číslo 3 / 2017

Kalcipotriol plus betamethason v léčbě psoriázy

Číslo 3 / 2017

BiologicÚčinnost sekukinumabu u pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou v různých lokalitách – poolovaná analýza čtyř studií

Číslo 3 / 2017

 

Ročník 2016

Výroba biologických léčivých přípravků: proces, hodnocení, divergence a průkaz konzistence kvality přípravku Humira

Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.; PharmDr. Martina Vetchá

Číslo 6 / 2016

Kožní nežádoucí účinky daklizumabu u nemocných s roztroušenou sklerózou

Číslo 4 / 2016

Secukinumab v terapii psoriázy

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Číslo 1 / 2016

 

Ročník 2015

Omalizumab v léčbě kopřivky: studie ASTERIA I

Číslo 1 / 2015

 

Ročník 2014

Systémová léčba psoriázy – případy z praxe

MUDr. Lubomír Drlík

Číslo 4 / 2014

Tacrolimus v léčbě akrální formy atopické dermatitidy

MUDr. Soňa Bouzková

Číslo 4 / 2014

Omalizumab v léčbě chronické urtikárie

Číslo 1 / 2014

Erythropoetin jako látka podporující hojení ran

Číslo 1 / 2014

 

Ročník 2012

Rychlý účinek lokální léčby 0,1% tacrolimem na atopickou dermatitidu v obličeji a na krku

MUDr. Hana Janatová

Číslo 1 / 2012

 

Ročník 2011

Optimální využití lokálních kortikoidů a imunomodulátorů v dlouhodobé léčbě atopické dermatitidy

MUDr. Nina Benáková

Číslo 5 / 2011

Těžká forma atopického ekzému a léčba topickým imunomodulátorem

MUDr. Jarmila Čelakovská

Číslo 3 / 2011

Léčba chronického ekzému tacrolimem

MUDr. Zuzana Nevoralová

Číslo 1 / 2011

Léčba dermatitidy v oblasti očních víček

MUDr. Ivana Prochocká

Číslo 1 / 2011

 

Ročník 2010

Možnosti léčby seborrhoické dermatitidy – kazuistika

MUDr. Jindřich Rutta

Číslo 3 / 2010

Úloha Th2-lymfocytárního IL-31 v imunopatogenezi atopické dermatitidy

Číslo 3 / 2010

Proaktivní režim v léčbě atopické dermatitidy

MUDr. Radek Litvik

Číslo 3 / 2010

Možnosti korekce vzhledu hypertrofických a keloidních jizev

MUDr. Radek Litvik; MUDr. Martin Paciorek

Číslo 3 / 2010

Účinnost ustekinumabu ve srovnání s etanerceptem v léčbě středně těžké a těžké psoriázy

Číslo 3 / 2010

 

Ročník 2009

Zásady léčby atopické dermatitidy

MUDr. Radek Litvik

Číslo 4 / 2009

Ustekinumab v celkové léčbě psoriázy

MUDr. Nina Benáková

Číslo 3 / 2009

Možnosti léčby chronické a chronicky recidivující atopické dermatitidy

MUDr. Štěpánka Čapková

Číslo 3 / 2009

Ceftobiprol v léčbě komplikovaných kožních infekcí

Číslo 3 / 2009

Pimecrolimus u atopické dermatitidy – studie StabiEL

Číslo 3 / 2009

Náklady na atopickou dermatitidu v České republice

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 3 / 2009

Vitamin D a nádory kůže – metaanalýza

Číslo 3 / 2009

UV protekce kyselinou ferulicovou a vitaminy C a E

Číslo 3 / 2009

Avotermin a nižší stupeň jizvení

Číslo 3 / 2009

Nižší výskyt relapsů atopické dermatitidy při užití tacrolimu

Číslo 1 / 2009

Účinnost probiotik u atopické dermatitidy – metaanalýza

Číslo 1 / 2009

 

Ročník 2008

Tacrolimus v koncentraci 0,03 % a 0,1 % ve formě masti

MUDr. Radek Litvik

Supplementum 3 / 2008

Úloha kožní bariéry u atopické dermatitidy

MUDr. Radek Litvik

Supplementum 3 / 2008

Možnosti léčby atopické dermatitidy v roce 2008

MUDr. Štěpánka Čapková

Supplementum 3 / 2008

Proč může selhat léčba u dětí s atopickou dermatitidou

MUDr. Stanislava Polášková

Supplementum 3 / 2008

Současné možnosti léčby akné

MUDr. Zuzana Nevoralová

Supplementum 3 / 2008

Současné postavení imiquimodu v dermatologii

MUDr. Zuzana Rozehnalová; MUDr. Jana Kellerová; MUDr. Renata Schmiedbergerová; prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Supplementum 3 / 2008

Bezpečnost tacrolimu v léčbě atopické dermatitidy

Supplementum 3 / 2008

Farmakoekonomické aspekty atopické dermatitidy

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Supplementum 3 / 2008

 

Ročník 2007

Dlouhodobá topická léčba tacrolimem u dospělých s atopickou dermatitidou

Číslo 5 / 2007

Nákladová efektivita topického tacrolimu ve srovnání se standardní léčbou u pacientů se středně těžkou a těžkou atopickou dermatitidou

Číslo 5 / 2007

Současné postavení imiquimodu v dermatologii

MUDr. Zuzana Rozehnalová; MUDr. Jana Kellerová; MUDr. Renata Schmiedbergerová; prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Číslo 3 / 2007

Současné možnosti léčby akné

MUDr. Zuzana Nevoralová

Číslo 3 / 2007

Současné přístupy k léčbě atopické dermatitidy

Doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc.

Číslo 3 / 2007

Místní léčba tacrolimem vs pimecrolimem u dospělých se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou

Číslo 3 / 2007

 

Ročník 2005

Účinnost a snášenlivost lokální léčby pimecrolimem a tacrolimem u atopické dermatitidy – metaanalýza

Číslo 2 / 2005

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky