Dermatologie

2021

2020

2019

risankizumab

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA

Číslo 6 / 2019

2018

2017

Ixekizumab

MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.

Číslo 3 / 2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky