Hematologie

2021

Siltuximab

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.

Číslo 3 / 2021

2020

2019

2018

2017

2014

2013

2012

2011

Eltrombopag

MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.

Číslo 2 / 2011

2010

2009

Romiplostim

MUDr. Libor Červinek; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 5 / 2009

2008

Deferasirox

Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Číslo 2 / 2008

2007

2006

Bemiparin

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.;MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 5 / 2006

Darbepoetin-α

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.;MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 5 / 2006

2005

Fondaparinux

MUDr. Stanislav Šimek, CSc.; prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

Číslo 2 / 2005

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky