Kardiologie

2021

2020

2019

2018

2017

edoxaban

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Číslo 1 / 2017

2016

2015

2014

2013

Rivaroxaban v léčbě fibrilace síní

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC;prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.;prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc.;doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D.

Číslo 1 / 2013

2012

nebivolol

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.;MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 4 / 2012

2011

Prasugrel

Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

Číslo 1 / 2011

2010

2009

Editorial

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2009

Aliskiren

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 1 / 2009

Rosuvastatin

MUDr. Jan Piťha, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2009

2008

Editorial

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Číslo 4 / 2008

Dabigatran

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 4 / 2008

Nitrendipin

Doc. MUDr. Jan Filipovský, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.

Číslo 4 / 2008

Rivaroxaban

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 4 / 2008

2007

Fluvastatin

MUDr. Petr Hude, Ph.D.; prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.

Číslo 2 / 2007

Eplerenon

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC

Číslo 4 / 2007

Rilmenidin


Doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Číslo 4 / 2007

2006

Nebivolol

Prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc.

Číslo 2 / 2006

Glimepirid

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.; MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 2 / 2006

Ezetimib

Doc. MUDr. Richard Češka, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 2 / 2006

2005

Spirapril

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 4 / 2005

Bosentan

MUDr. Eugen Hinterbuchner

Číslo 2 / 2005

Atorvastatin

MUDr. Tomáš Štulc; doc. MUDr. Richard Češka, CSc.

Číslo 2 / 2005

Imidapril

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 2 / 2005

Nitrendipin

Doc. MUDr. Jan Filipovský, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 2 / 2005

Betaxolol

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.; MUDr. Jan Strojil

Číslo 2 / 2005

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky