Neurologie

 

Ročník 2020

Fremanezumab v prevenci migrény u pacientů s nedostatečnou odpovědí na dvě až čtyři linie předchozí profylaktické léčby studie FOCUS

Číslo 3 / 2020

Glatiramer acetát a jeho „follow-on verze (glatiramoidy)  více shod, nebo odlišností ve skupině nebiologických komplexních léčiv?

PharmDr. Josef Suchopár; prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Číslo 3 / 2020

Ubrogepant v léčbě migrény

Číslo 1 / 2020

Optimální farmakoterapie status epilepticus?

Číslo 1 / 2020

 

Ročník 2019

Farmakoterapie migrény – posledních 15 let

MUDr. Jolana Marková, FEAN

Číslo 6 / 2019

fremanezumab

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 6 / 2019

fremanezumab

MUDr. Irena Novotná

Číslo 6 / 2019

Komentář k profilovému článku – pohled z klinické praxe

MUDr. Irena Novotná

Současné strategie léčby roztroušené sklerózy

MUDr. Simona Halúsková; MUDr. Zbyšek Pavelek, Ph.D.; doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.

Číslo 6 / 2019

Současné postavení okrelizumabu v terapii roztroušené sklerózy

MUDr. Radek Ampapa

Číslo 6 / 2019

Fyzikálně-chemická, biologická, funkční a toxikologická charakterizace FOGA vs. Copaxone

Číslo 6 / 2019

Léčebné možnosti roztroušené sklerózy u dětí a adolescentů

doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.; MUDr. Marika Talábová

Číslo 6 / 2019

Pembrolizumab v léčbě progresivní multifokální leukoencefalopatie

Číslo 4 / 2019

Doporučení Evropské federace pro bolesti hlavy týkající se použití monoklonálních protilátek cílících na CGRP nebo jeho receptor v prevenci migrény

Číslo 3 / 2019

Levodopa neovlivňuje další průběh Parkinsonovy choroby

Číslo 1 / 2019

Omega-3 mastné kyseliny nezbytné pro centrální nervový systém

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 1 / 2019

 

Ročník 2018

Fingolimod versus interferon v léčbě roztroušené sklerózy u dětí: studie PARADIGMS

Číslo 6 / 2018

okrelizumab

MUDr. Eva Krasulová, Ph.D.

Číslo 3 / 2018

Postavení teriflunomidu v léčbě roztroušené sklerózy

MUDr. Zbyšek Pavelek; doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.

Číslo 3 / 2018

Možnosti perorální léčby relaps-remitentní roztroušené sklerózy

MUDr. Radek Ampapa

Číslo 3 / 2018

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost fingolimodu u pacientů s relaps-remitentní RS – 10 let zkušeností ve studii LONGTERMS

Číslo 3 / 2018

Dlouhodobý vliv kladribinu v tabletové formě na aktivitu relaps-remitentní roztroušené sklerózy hodnocenou pomocí magnetické rezonance – studie CLARITY Extension

Číslo 3 / 2018

Dlouhodobý vliv kladribinu v tabletové formě na aktivitu relaps-remitentní roztroušené sklerózy hodnocenou pomocí magnetické rezonance – studie CLARITY Extension

Číslo 3 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Piťha

Alemtuzumab jako záchranná medikace u 50 pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou s aktivací onemocnění při léčbě fingolimodem

Číslo 3 / 2018

Vliv natalizumabu na progresi sekundárně progresivní formy roztroušené sklerózy – studie ASCEND

Číslo 3 / 2018

Účinnost a bezpečnost dimethyl fumarátu v léčbě relabující formy roztroušené sklerózy: pohled z běžné klinické praxe

Číslo 3 / 2018

Kanabidiol mírní atonické křeče u Lennoxova-Gastautova syndromu

Číslo 3 / 2018

 

Ročník 2017

Farmakoterapie a těhotenství u ženy s roztroušenou sklerózou

MUDr. Olga Zapletalová

Číslo 6 / 2017

Okrelizumab v porovnání s interferonem-β1a u pacientů s relabující formou roztroušené sklerózy

Číslo 5 / 2017

Dimethyl fumarát v léčbě roztroušené sklerózy: studie DEFINE a CONFIRM

Číslo 5 / 2017

Fampridin s modifikovaným uvolňováním zlepšuje chůzi při roztroušené skleróze

Číslo 5 / 2017

Ovlivnění kognitivních funkcí fampridinem

Číslo 4 / 2017

Interferon-β1a u klinicky izolovaných syndromů: studie REFLEXION

Číslo 4 / 2017

Okrelizumab v léčbě primárně progredující roztroušené sklerózy: studie ORATORIO

Číslo 4 / 2017

Daklizumab v porovnání s interferonem-β1a v léčbě roztroušené sklerózy: studie DECIDE

Číslo 4 / 2017

Virové infekce a jejich reaktivace u imunosuprimovaných pacientů s roztroušenou sklerózou

Mgr. Miroslav Zajac; MUDr. Petr Hubáček, Ph.D.

Číslo 4 / 2017

Léčba pacientky s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou natalizumabem

MUDr. Zbyšek Pavelek; doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.

Číslo 3 / 2017

Koncept NEDA jako výsledek léčby roztroušené sklerózy

MUDr. Radek Ampapa

Číslo 3 / 2017

Alemtuzumab v léčbě roztroušené sklerózy

doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.; MUDr. Zbyšek Pavelek

Číslo 3 / 2017

sledoČasový průběh účinnosti glatiramer acetátu u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou – post hoc analýza studie GALA

Číslo 3 / 2017

Účinnost a bezpečnost teriflunomidu u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou – metaanalýza

Číslo 3 / 2017

Dlouhodobá účinnost dimethyl fumarátu u pacientů s roztroušenou sklerózou – interim analýza studie ENDORSE

doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Číslo 3 / 2017

Ocrelizumab vs. interferon-β1a u pacientů s relabující roztroušenou sklerózou – studie OPERA I a OPERA II

Číslo 3 / 2017

Dlouhodobá bezpečnost a snášenlivost glatiramer acetátu v dávce 20 mg v terapii relabující roztroušené sklerózy

Číslo 1 / 2017

Dlouhodobá bezpečnost a snášenlivost glatiramer acetátu v dávce 20 mg v terapii relabující roztroušené sklerózy

Číslo 1 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Piťha

 

Ročník 2016

Dlouhodobá léčba fingolimodem u roztroušené sklerózy – výsledky 4,5leté extenze studie TRANSFORMS

MUDr. Jiří Piťha

Číslo 4 / 2016

Bezpečnost levetiracetamu u dětí v kojeneckém věku

Číslo 4 / 2016

Účinnost, bezpečnost a adherence k léčbě glatiramer acetátem v reálné klinické praxi

Číslo 4 / 2016

Účinnost, bezpečnost a adherence k léčbě glatiramer acetátem v reálné klinické praxi

Číslo 4 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Radek Ampapa

Glatiramer acetát u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou – účinnost, bezpečnost a vliv na spasticitu

Číslo 4 / 2016

Omega-3 mastné kyseliny neúčinné v léčbě deprese u roztroušené sklerózy Omega-

Číslo 4 / 2016

Dimethyl fumarát – perorální lék v terapii roztroušené sklerózy mozkomíšní

Doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.; MUDr. Zbyšek Pavelek

Číslo 4 / 2016

Alemtuzumab v léčbě pacientů s relabující-remitující roztroušenou sklerózou

MUDr. Ivana Kovářová

Číslo 4 / 2016

Srovnání dlouhodobých výsledků léčby v závislosti na kumulativní dávce IFN-β1a podávaného subkutánně v různých skupinách pacientů s roztroušenou sklerózou: analýza studie PRISMS-15

MUDr. Jiří Piťha

Číslo 4 / 2016

Dlouhodobá účinnost interferonu-β1b u pacientů s roztroušenou sklerózou – analýzy studie BENEFIT při délce sledování 11 let

Číslo 3 / 2016

Číslo 3 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Piťha

Alemtuzumab v léčbě roztroušené sklerózy – systematický přehled

Číslo 3 / 2016

Dvanáctileté údaje o klinické účinnosti a bezpečnosti teriflunomidu – výsledky prodloužení studie II. fáze P7

Číslo 3 / 2016

Dvanáctileté setrvání na terapii inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru v 1. linii léčby revmatoidní artritidy – údaje z běžné praxe z lokálního registru

Číslo 3 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Vladimíra Sládková, Ph.D.

Dlouhodobá účinnost fingolimodu vyjádřená parametrem NEDA a jeho prediktivní význam – analýzy studií FREEDOMS a FREEDOMS II při délce sledování 7 let

Číslo 3 / 2016

Monitorování bezpečnostních rizik léčby relabující-remitentní roztroušené sklerózy

MUDr. Radek Ampapa

Číslo 3 / 2016

 

Ročník 2015

Vliv vitaminu D3 na hladinu protilátek proti viru Epsteina-Barrové u osob s roztroušenou sklerózou

Číslo 3 / 2015

 

Ročník 2012

Přehodnocení postavení generických bisfosfonátů v léčbě osteoporózy

Číslo 6 / 2012

Komentář ke článku

MUDr. František Šenk

Možnosti změny terapie při perzistujícím flu-like syndromu během léčby interferonem-β u pacientky s roztroušenou sklerózou

MUDr. Jiří Piťha

Číslo 6 / 2012

Lacosamid – nový lék pro přídatnou léčbu pacientů s fokální epilepsií

Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.

Číslo 6 / 2012

Duloxetin v léčbě chronické deprese

Číslo 6 / 2012

Účinnost a bezpečnost infliximabu v kombinaci s naproxenem v porovnání se samotným naproxenem u pacientů s časnou axiální spondylartritidou – studie INFAST I

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Martina Skácelová

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost natalizumabu u pacientů s roztroušenou sklerózou a význam výchozích charakteristik – aktualizované výsledky studie TOP

Číslo 6 / 2012

Gabapentin enacarbil v léčbě syndromu neklidných nohou

Číslo 6 / 2012

Bezpečnost a snášenlivost transdermální formy rivastigminu

Číslo 6 / 2012

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost alemtuzumabu při roztroušené skleróze

Číslo 6 / 2012

BG-12: nová naděje pro nemocné s roztroušenou sklerózou

Číslo 6 / 2012

Adalimumab v léčbě časné revmatoidní artritidy – studie OPTIMA

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Účinnost a snášenlivost fampridinu v terapii poruch chůze při roztroušené skleróze

Číslo 6 / 2012

Retigabin v přídatné léčbě dospělých pacientů s parciálními epileptickými záchvaty – integrovaná analýza tří pivotních studií

Číslo 6 / 2012

Retigabin – antiepileptikum s novým typem mechanismu účinku (komentář ke studii)

Prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.

Číslo 6 / 2012

Retigabin – antiepileptikum s novým typem mechanismu účinku (komentář ke studii)

Prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.

Optimalizace imunomodulační léčby interferonem-β u pacientů s roztroušenou sklerózou

Číslo 3 / 2012

Optimalizace imunomodulační léčby interferonem-β u pacientů s roztroušenou sklerózou

Číslo 3 / 2012

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.

 

Ročník 2011

Farmakoterapie neuropatické bolesti – současná doporučení

Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Číslo 6 / 2011

Aktuální možnosti léčby roztroušené sklerózy

Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

Číslo 6 / 2011

Methylphenidát s modifikovaným uvolňováním u ADHD

Číslo 6 / 2011

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost eslicarbazepinu v terapii dospělých pacientů s epilepsií

Číslo 6 / 2011

Eslicarbazepin – nová generace osvědčeného antiepileptika carbamazepinu

Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.

Číslo 6 / 2011

Využití dotazníku WOQ-9 k detekci nemotorických symptomů wearing-off u pacientů s Parkinsonovou nemocí

Číslo 6 / 2011

Využití dotazníku WOQ-9 k detekci nemotorických symptomů wearing-off u pacientů s Parkinsonovou nemocí

Číslo 6 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

Alemtuzumab v léčbě sclerosis multiplex

Číslo 6 / 2011

IVIG v léčbě myozitid rezistentních vůči kortikosteroidům

Číslo 6 / 2011

Fingolimod a další perorální léčba sclerosis multiplex

Číslo 6 / 2011

Kapsaicin ve formě náplasti v léčbě neuropatické bolesti

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Supplementum 1 / 2011

Pregabalin v léčbě neuropatické bolesti

Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Supplementum 1 / 2011

 

Ročník 2010

Kombinace levodopa/ carbidopa/entacapon v léčbě pokročilé Parkinsonovy nemoci: kazuistická sdělení

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

Číslo 6 / 2010

Kombinace levodopa/carbidopa/entacapon v léčbě pacientů s pokročilou Parkinsonovou chorobou

MUDr. Petr Dušek

Číslo 6 / 2010

Kapsaicin ve formě náplasti v léčbě neuropatické bolesti

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. 

Číslo 6 / 2010

Průřezová studie hodnotící dlouhodobou bezpečnost interferonu-β-1b u relaps-remitentní sclerosis multiplex

Číslo 6 / 2010

Terapeutický potenciál SSRI u Parkinsonovy choroby

Číslo 6 / 2010

Atomoxetin v léčbě deprese a dalších neuropsychiatrických projevů Parkinsonovy choroby

Číslo 6 / 2010

 

Ročník 2009

Levetiracetam jako přídatná léčba syndromů idiopatické generalizované epilepsie s nástupem během adolescence

Číslo 6 / 2009

Číslo 6 / 2009

Analýza dvou randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studií – komentář

MUDr. Irena Novotná

Bezpečnost, snášenlivost a odpověď na léčbu paliperidonem ER ve flexibilním dávkování u pacientů s akutní exacerbací schizofrenie

Číslo 6 / 2009

Možnosti farmakologické léčby klinicky izolovaného syndromu

Doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

Číslo 6 / 2009

Vliv glatiramer acetátu na progresi sclerosis multiplex – studie PreCISe

Číslo 6 / 2009

Vliv carbamazepinu na sérovou hladinu leptinu

Číslo 6 / 2009

Rufinamid u generalizovaných záchvatů při Lennox-Gastautově syndromu

Číslo 6 / 2009

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost zonisamidu u refrakterních parciálních epileptických záchvatů

Číslo 6 / 2009

Natalizumab plus glatiramer acetát v léčbě sclerosis multiplex – studie GLANCE

Číslo 3 / 2009

Natalizumab a aktivita roztroušené sklerózy – retrospektivní analýza studie AFFIRM

Číslo 3 / 2009

Kvalita života u pacientů s Parkinsonovou nemocí v časných stadiích onemocnění léčených kombinací levodopa/carbidopa/entacapon

Číslo 3 / 2009

Kvalita života u pacientů s Parkinsonovou nemocí v časných stadiích onemocnění léčených kombinací levodopa/carbidopa/entacapon

Číslo 3 / 2009

Komentář ke studii

MUDr. Marek Baláž

Fingolimod v léčbě roztroušené sklerózy

Číslo 3 / 2009

 

Ročník 2008

Rufinamid – nová možnost v léčbě Lennox-Gastautova syndromu

MUDr. Michal Ryzí; MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

Číslo 6 / 2008

Levetiracetam

MUDr. Petr Marusič, Ph.D.; MUDr. Hana Krijtová; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 6 / 2008

Zonisamid

Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 6 / 2008

Pětiletá účinnost a bezpečnost levodopy/DDCI a entacaponu u pacientů s Parkinsonovou nemocí

Číslo 6 / 2008

Teriflunomid v léčbě sclerosis multiplex

Číslo 6 / 2008

Úloha CTLA-4 v léčbě sclerosis multiplex

Číslo 6 / 2008

Imunogenicita a snášenlivost interferonu-b1a u pacientů s roztroušenou sklerózou

Číslo 1 / 2008

Novinky ve farmakoterapii epilepsie

MUDr. Jana Zárubová

Číslo 1 / 2008

 

Ročník 2007

Nové indikace modafinilu

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Číslo 6 / 2007

Léčba interferonem-β1b zpomaluje progresi roztroušené sklerózy

Číslo 6 / 2007

Vliv časného podání interferonu-β1b na prognózu nemocných s roztroušenou sklerózou – tříleté prodloužení studie BENEFIT

Číslo 6 / 2007

Účinnost a snášenlivost levetiracetamu v léčbě idiopatické generalizované epilepsie

Číslo 6 / 2007

Nákladová účinnost levodopy, carbidopy a entacaponu oproti běžné léčbě parkinsonismu

Číslo 6 / 2007

Natalizumab

MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Číslo 6 / 2007

Farmakoterapie Parkinsonovy nemoci

MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

Číslo 6 / 2007

Současná léčba roztroušené sklerózy mozkomíšní

MUDr. Eva Krasulová; doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

Číslo 6 / 2007

Centrální myorelaxancia

MUDr. Jiří Slíva

Číslo 3 / 2007

Interferon b-1b v léčbě sclerosis multiplex – studie BENEFIT

Číslo 4 / 2007

 

Ročník 2006

Duloxetin u neuropatické bolesti

Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Číslo 3 / 2006

Pregabalin

Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.;MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 3 / 2006

Frovatriptan

MUDr. Jolana Marková;Mgr. Michaela Procházková;MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 3 / 2006

Farmakoterapie neuropatické bolesti

Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Číslo 3 / 2006

Metodické pokyny pro farmakoterapii nádorové bolesti

Kolektiv autorů (v abecedním pořadí): Tomáš Doležal, Marek Hakl, Jiří Kozák, Miloslav Kršiak, Jan Lejčko, Bohumil Skála, Ondřej Sláma, Pavel Ševčík, Jiří Vorlíček

Číslo 3 / 2006

Almotriptan v léčbě migrény

Číslo 6 / 2006

Vliv lamotriginu na perfuzi mozku u pacientů s generalizovanou epilepsií

Číslo 6 / 2006

Gabapentin vs tiagabin v léčbě pacientů závislých na kokainu

Číslo 6 / 2006

Intranazální zolmitriptan v léčbě cluster headache

Číslo 6 / 2006

Kombinovaná léčba neuropatické bolesti oxycodonem a gabapentinem

Číslo 6 / 2006

Sumatriptan v nazální formě u adolescentů

Číslo 6 / 2006

Význam topiramatu v léčbě migrény

Číslo 6 / 2006

Levetiracetam vs oxcarbazepin v léčbě epilepsie u dětí

Číslo 6 / 2006

Antagonisté NMDA receptorů v léčbě neuropatické bolesti

Číslo 6 / 2006

Sumatriptan

MUDr. Jiří Mastík;MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 6 / 2006

Možnosti kombinované léčby migrény

MUDr. Jiří Mastík

Číslo 6 / 2006

Levetiracetam v léčbě juvenilní myoklonické epilepsie

Číslo 6 / 2006

 

Ročník 2005

Kombinace carbidopy, levodopy a entacaponu v léčbě Parkinsonovy nemoci

MUDr. Jiří Slíva

Číslo 6 / 2005

Obnovení axonálního metabolismu a potenciální neuroprotektivní účinek glatiramer acetátu u relabující-remitující formy roztroušené sklerózy

Číslo 6 / 2005

Novinky a trendy v terapii roztroušené sklerózy

MUDr. Jiří Piťha

Číslo 6 / 2005

Pregabalin v léčbě neuropatické bolesti

MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 4 / 2005

Pregabalin v léčbě epilepsie

Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.

Číslo 4 / 2005

Okamžité vs odložené pravidelné podávání antiepileptik u časné epilepsie a ojedinělých záchvatů

Číslo 4 / 2005

Daclizumab v prevenci rejekce srdečního transplantátu

Číslo 4 / 2005

Modafinil k léčbě únavy u pacientů s roztroušenou sklerózou

Číslo 3 / 2005

Vliv jednorázového podání levodopy na sexualitu u mužů a u žen

Číslo 3 / 2005

Topiramat v profylaxi migrény

MUDr. Tomáš Doležal; MUDr. David Doležil, PhD

Číslo 3 / 2005

Léčba laquinimodem omezuje vznik aktivních lézí patrných na magnetické rezonanci u relabující roztroušené sklerózy

Číslo 3 / 2005

Vliv topiramatu a gabapentinu na kognitivní schopnosti zdravých dobrovolníků

Číslo 3 / 2005

Eletriptan

MUDr. Jiří Mastík; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 3 / 2005

Rasagilin v kombinaci s levodopou u pacientů s Parkinsonovou nemocí – studie LARGO

Číslo 3 / 2005

Algoritmus terapie migrény

MUDr. David Doležil, Ph.D.

Číslo 3 / 2005

Riziko malformací při podávání lamotriginu během těhotenství

Číslo 3 / 2005

Riziko Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy u pacientů nově užívajících antiepileptika

Číslo 3 / 2005

Zvýšená pravděpodobnost malformací u dětí, jejichž matky byly během těhotenství léčeny valproátem

Číslo 3 / 2005

Morfin, gabapentin, nebo jejich kombinace u neuropatické bolesti

Číslo 3 / 2005


Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky