Neurologie

2021

2020

2019

fremanezumab

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 6 / 2019

Komentář k profilovému článku – pohled z klinické praxe

MUDr. Irena Novotná

2018

2017

2016

2015

2012

2011

2010

2009

2008

Levetiracetam

MUDr. Petr Marusič, Ph.D.; MUDr. Hana Krijtová; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva,

Číslo 6 / 2008

Zonisamid

Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 6 / 2008

2007

2006

Pregabalin

Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.;MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 3 / 2006

Frovatriptan

MUDr. Jolana Marková;Mgr. Michaela Procházková;MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 3 / 2006

Sumatriptan

MUDr. Jiří Mastík;MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 6 / 2006

2005

Eletriptan

MUDr. Jiří Mastík; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 3 / 2005

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky