Psychiatrie

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2012

2011

2010

2009

donepezil

Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc. 

Číslo 6 / 2009

2008

Paliperidon

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.

Číslo 6 / 2008

2007

Vareniclin

MUDr. Eva Králíková, CSc.

Číslo 1 / 2007

2006

2005

Ziprasidon

Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.; MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 6 / 2005

Quetiapin

Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.; MUDr. Martin Votava, Ph.D.

Číslo 6 / 2005

Nicergolin

MUDr. Roman Jirák; MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 4 / 2005

Aripiprazol

Prof. MUDr Jaromír Švestka, DrSc.; MUDr. Martin Votava, Ph.D.

Číslo 3 / 2005

Escitalopram

MUDr. Martin Anders, Ph.D.; MUDr. Luboš Janů, Ph.D.

Číslo 3 / 2005

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky