Revmatologie

2021

2020

2019

Editorial

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Číslo 3 / 2019

2018

2017

sarilumab

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 6 / 2017

tofacitinib

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Číslo 6 / 2017

2016

2014

2013

2012

Editorial

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Suplementum 1 / 2012

2011

Anakinra

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.; doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.; MUDr. Martina Skácelová

Číslo 6 / 2011

2010

Golimumab

Doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.  

Suplementum 1 / 2010

2009

2008

Etanercept

MUDr. Andrea Pavelková

Suplementum 2 / 2008

Infliximab

MUDr. Kateřina Jarošová

Suplementum 2 / 2008

2007

2006

2005

Valdecoxib

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., MUDr. Jiří Slíva, MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 1 / 2005

Meloxicam

MUDr. Marta Olejárová, CSc., MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 1 / 2005

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky