Urologie

2019

Plazomicin u komplikovaných infekcí močových cest

Číslo 3 / 2019

2014

Hromadná analýza dat prokázala příznivý profil bezpečnosti a snášenlivosti mirabegronu v léčbě hyperaktivního močového měchýře

Číslo 4 / 2014

2013

Mitotan a ovlivnění steroidogeneze

Číslo 1 / 2013

2011

Interakce warfarinu s brusinkami

Číslo 5 / 2011

Význam polyfenolů čaje u glomerulonefritidy

Číslo 5 / 2011

Doxazosin GITS v léčbě nykturie u mužů s benigní hyperplazií prostaty

Číslo 5 / 2011

Potentní urikosurikum mulberosid

Číslo 4 / 2011

Vliv inhibitorů 5α-reduktázy na operační krvácení u benigní hyperplazie prostaty

Číslo 4 / 2011

Význam tadalafilu v léčbě benigní hyperplazie prostaty

Číslo 4 / 2011

Kortikosteroidy a azathioprin v léčbě IgA nefropatie

Číslo 4 / 2011

Interferon-α v léčbě glomerulonefritidy indukované virem hepatitidy C

Číslo 4 / 2011

Inhibitory aromatázy v léčbě endometriózy močového měchýře

Číslo 4 / 2011

Extrakt <i>Escherichia coli</i> plus brusinky v prevenci bakteriální prostatitidy

Číslo 4 / 2011

Fosfomycin v léčbě nekomplikované cystitidy

Číslo 4 / 2011

2010

Dlouhodobé užívání hydroxyurey u srpkovité anemie

Číslo 4 / 2010

Bezpečnost a účinnost fesoterodinu u pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem

Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.* 

Číslo 4 / 2010

Snášenlivost solifenacinu ve srovnání s oxybutyninem v léčbě hyperaktivního měchýře – studie VECTOR

Číslo 4 / 2010

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Vliv tolterodinu na variabilitu srdeční frekvence

Číslo 1 / 2010

Bezpečnost regadenosonu u pacientů v konečné fázi selhání ledvin

Číslo 1 / 2010

Urotenzin II a diastolická dysfunkce

Číslo 1 / 2010

2009

Solifenacin v léčbě hyperaktivního močového měchýře – studie VENUS

Číslo 3 / 2009

Komentář ke studii VENUS

MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Porovnání účinnosti levocetirizinu a desloratadinu u pacientů s chronickou idiopatickou urtikarií

Číslo 1 / 2009

2008

Vliv solifenacinu na využití zdrojů, pracovní produktivitu a zdravotní funkčnost u pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem převedených z léčby tolterodinem ER

Číslo 5 / 2008

Fesoterodin

Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.

Číslo 5 / 2008

2007

Finasterid a doxazosin v léčbě BHP

Číslo 6 / 2007

Darifenacin v léčbě OAB seniorů

Číslo 5 / 2007

Solifenacin a tolterodin ER – studie STAR

Číslo 5 / 2007

Kvalita života při léčbě solifenacinem u pacientů s OAB – studie VOLT

Číslo 5 / 2007

Farmakoterapie močové inkontinence

MUDr. Pavel Verner

Číslo 5 / 2007

Hyperaktivní močový měchýř u seniorů

Číslo 5 / 2007

Noční enuréza u dětí s ADHD

Číslo 5 / 2007

Tolterodin u dětí s hyperaktivitou detrusoru

Číslo 5 / 2007

Tolterodin s řízeným uvolňováním u hyperaktivního močového měchýře

Číslo 5 / 2007

Vliv tamsulosinu na kvalitu života u pacientů s BHP

Číslo 5 / 2007

Cena léčby benigní hyperplazie prostaty v Norsku

Číslo 5 / 2007

Mepartricin

MUDr. Pavel Verner

Číslo 3 / 2007

2006

Role sildenafilu v léčbě plicní arteriální hypertenze

MUDr. Pavel Jansa

Číslo 2 / 2006

Léčba inhibitory fosfodiesterázy typu III a V: milrinon a sildenafil jsou účinnou kombinací při tromboxanem navozené akutní plicní hypertenzi

Číslo 4 / 2006

Darifenacin

MUDr. Pavel Verner

Číslo 5 / 2006

Vliv podávání tolterodinu před spaním na frekvenci nykturie u pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem

Číslo 5 / 2006

Odpověď na podání alfuzosinu jako marker závažnosti hyperplazie prostaty

Číslo 5 / 2006

Trospium chlorid

MUDr. Jan Krhut; *MUDr. Jiří Slíva

Číslo 5 / 2006

Selektivní inhibitory a1A-receptorů snižují hyperaktivitu detruzoru u potkana

Číslo 5 / 2006

Léčba hyperaktivního močového měchýře u seniorů – studie s darifenacinem

Číslo 5 / 2006

Změny kostní denzity u pacientů s karcinomem prostaty při androgenní supresi

Číslo 5 / 2006

Furosemid a hospitalizace s benigní hyperplazií prostaty

Číslo 5 / 2006

Kardiovaskulární bezpečnost sexuální aktivity a sildenafilu

Prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc.

Číslo 5 / 2006

Účinnost solifenacinu a tolterodinu SR v léčbě hyperaktivního močového měchýře – studie STAR

Číslo 5 / 2006

Účinnost antimuskarinik v léčbě hyperaktivního měchýře: systematický přehled a metaanalýzy

Číslo 5 / 2006

2005

Duloxetin v terapii inkontinence

MUDr. Miroslav Záleský; doc. MUDr. Roman Zachoval Ph.D.; doc. MUDr. Michael Urban

Číslo 5 / 2005

Ibandronat v léčbě postmenopauzální osteoporózy

MUDr. Tomáš Hála

Číslo 5 / 2005

Tolterodin

MUDr. Pavel Verner

Číslo 5 / 2005

Farmakoterapie inkontinence moči u žen

Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Číslo 5 / 2005


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky