Vakcinologie

2020

Je hrazené očkování proti klíšťové encefalitidě smysluplná investice nejen z medicínského, ale i ekonomického hlediska?

MUDr. Barbora Decker; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.1,2

Číslo 3 / 2020

Účinná léčba nákazy ebolou

Číslo 1 / 2020

2014

Současné možnosti očkování proti meningokokovým onemocněním

MUDr. Pavla Křížová, CSc.

Číslo 4 / 2014

2012

Vakcinace u plicního karcinomu

Číslo 1 / 2012

2011

Vakcína proti pertusi, tetanu a záškrtu (Adacel) – řešení pro stoupající incidenci pertuse

Doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Číslo 3 / 2011

Současný pohled na očkování proti lidským papilomavirům

MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Číslo 3 / 2011

2010

Účinnost kvadrivalentní HPV vakcíny: studie FUTURE I a II

Číslo 5 / 2010

Intradermální vakcína proti chřipce

Doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Číslo 3 / 2010

Hemofilové a pneumokokové konjugované vakcíny a pneumonie u dětí

Číslo 3 / 2010

Imunizace proti tetanu snižuje mortalitu novorozenců

Číslo 3 / 2010

Bezpečnost a imunogenita 13valentní pneumokokové konjugované vakcíny

Číslo 3 / 2010

Očkování proti klíšťové encefalitidě

RNDr. Marek Petráš

Číslo 3 / 2010

Sedmivalentní pneumokoková konjugovaná vakcína u HIV-pozitivních osob

Číslo 3 / 2010

Očkování proti meningokokům

MUDr. Pavla Křížová, CSc.

Číslo 3 / 2010

Kvadrivalentní meningokoková konjugovaná vakcína

Číslo 3 / 2010

Očkování proti pneumokokům

MUDr. Zuzana Blechová

Číslo 3 / 2010

2009

Vakcinace u karcinomu prostaty

Číslo 3 / 2009

Vakcinace u pokročilého melanomu

Číslo 3 / 2009

Hladina protilátek proti HPV a klinická účinnost kvadrivalentní vakcíny proti HPV

Číslo 3 / 2009

Komentář ke studii

RNDr. Marek Petráš

Nákladová efektivita vakcinace proti HPV v porovnání se screeningem Pap testem

Číslo 3 / 2009

Očkování proti HPV – praktické aspekty implementace v České republice

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Číslo 3 / 2009

Komentář k literárnímu přehledu

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 3 / 2009

Kvadrivalentní meningokoková vakcína u dětí

Číslo 3 / 2009

Vakcinace proti herpetickým infekcím

Číslo 3 / 2009

Bezpečnost a imunogenita antimalarické vakcíny

Číslo 3 / 2009

Účinnost RTS,S/AS01E antimalarické vakcíny u kojenců a batolat

Číslo 3 / 2009

Vakcinace proti cytomegalovirové infekci

Číslo 3 / 2009

Vakcinace a revakcinace proti pneumokokovým infekcím

Číslo 3 / 2009

Imunogenita a bezpečnost bivalentní vakcíny proti HPV u chlapců ve věku 10–18 let

Číslo 3 / 2009

Účinnost rekombinantní vakcíny s březovým pylem

Číslo 3 / 2009

Nová rekombinantní BCG vakcína

Číslo 3 / 2009

Kvadrivalentní meningokoková vakcína u adolescentů

Číslo 3 / 2009

Imunogenita a snášenlivost bivalentní vakcíny proti HPV u žen ve věku 15–55 let

Číslo 3 / 2009

2008

Praktické aspekty očkování proti HPV infekci

MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Číslo 4 / 2008

Evropská doporučení k očkování proti HPV

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Číslo 4 / 2008

Využití vakcinace v léčbě vysokého krevního tlaku

Číslo 3 / 2008

Bezpečnost a účinnost pentavalentní rotavirové vakcíny

Číslo 1 / 2008

Pentavalentní vakcína proti rotavirovým infekcím

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Číslo 1 / 2008

Účinnost a bezpečnost pentavalentní rotavirové vakcíny u zdravých nedonošenců

Číslo 1 / 2008

Očkování proti klíšťové encefalitidě

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.

Číslo 1 / 2008

2007

Bivalentní vakcína proti lidským papilomavirům typu 16 a 18

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Číslo 5 / 2007

Kvadrivalentní vakcína proti HPV

MUDr. Tomáš Fait

Číslo 5 / 2007

Vyvolání imunitní odpovědi po aplikaci kvadrivalentní HPV vakcíny

Číslo 5 / 2007

Zkřížená ochrana kvadrivalentní vakcíny proti onkogenním typům HPV – první analýza

Číslo 5 / 2007

Profylaktická účinnost kvadrivalentní vakcíny proti HPV

Číslo 5 / 2007

Účinnost profylaktické bivalentní vakcíny proti lidskému papilomaviru typu 16 a 18 u mladých žen

Číslo 3 / 2007

Kvadrivalentní vakcína proti lidskému papilomaviru v prevenci anogenitálních onemocnění – studie FUTURE I

Číslo 3 / 2007

Kvadrivalentní vakcína proti lidskému papilomaviru v prevenci cervikálních lézí vysokého stupně – studie FUTURE II

Číslo 3 / 2007

Vakcinace proti HPV v ČR

MUDr. Vladimír Dvořák, MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C. *

Číslo 3 / 2007

Účinnost bivalentní vakcíny proti HPV 16 a 18

Číslo 4 / 2007

2006

Kvadrivalentní vakcína proti lidskému papilomaviru

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 5 / 2006

2005

Klinická účinnost vakcinace proti chřipce u rizikových pacientů mladších 65 let

Číslo 3 / 2005


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky