VÝBĚR NA HOMEPAGE

2020

2019

risankizumab

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA

Číslo 6 / 2019

olaparib

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Číslo 2 / 2019

2018

dulaglutid

bioloprof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Číslo 1 / 2018

2017

sarilumab

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.*; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.**

Číslo 6 / 2017

tofacitinib

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Číslo 6 / 2017

olaparib

doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Číslo 6 / 2017

abirateron acetát

MUDr. Igor Richter, Ph.D. *,**; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D. **

Číslo 5 / 2017

Ixekizumab

MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.

Číslo 3 / 2017

edoxaban

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Číslo 1 / 2017

dalbavancin

prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Číslo 1 / 2017

2016

bosutinib

MUDr. Lucia Vráblová; prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Číslo 5 / 2016

2015

2014

2013

mirabegron

MUDr. Viktor Vik *; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. **

Číslo 4 / 2013

tofacitinib

Doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Číslo 3 / 2013

Rivaroxaban v léčbě fibrilace síní

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC *;prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. **;prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc. *;doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D. *

Číslo 1 / 2013

2012

tapentadol

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 5 / 2012

vemurafenib

MUDr. Denisa Vitásková;MUDr. Hana Procházková-Študentová;prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Číslo 5 / 2012

Oralair

MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Číslo 4 / 2012

nebivolol

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc. *;MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. **

Číslo 4 / 2012

bilastin

Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.*

Číslo 1 / 2012

2011

Anakinra

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.*; doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.**; MUDr. Martina Skácelová***

Číslo 6 / 2011

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky