Doporučené postupy

 

Ročník 2014

Doporučení antimykotické profylaxe u hematoonkologických nemocných: závěry setkání ECIL 5

Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA

Číslo 6 / 2014

 

Ročník 2013

Doporučené postupy v léčbě diabetického makulárního edému – současné pohledy

Doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc.;MUDr. Radka Švancarová;MUDr. Magdalena Netuková, Ph.D.; MUDr. Jan Studnička, Ph.D.

Číslo 3 / 2013

 

Ročník 2011

Farmakoterapie neuropatické bolesti – současná doporučení

Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Číslo 6 / 2011

Doporučený postup pro léčbu průlomové nádorové bolesti

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.; MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.; MUDr. Jan Lejčko; MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Číslo 5 / 2011

Moderní diagnostika plicních nádorů – úkol pro úzkou multidisciplinární spolupráci

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Číslo 2 / 2011

Interdisciplinární konsensus pro prediktivní vyšetřování aktivačních mutací receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) u nemalobuněčného karcinomu plic

Kolektiv autorů

Číslo 2 / 2011

 

Ročník 2010

Léčba Alzheimerovy choroby a některých dalších demencí – doporučené postupy České psychiatrické společnosti JEP

Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc. 

Číslo 6 / 2010

Léčba generalizovaného karcinomu ledviny podle doporučení České onkologické společnosti

MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Číslo 5 / 2010

Chronické bolesti zad – schéma postupu léčby pro praktické použití

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.; MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.; MUDr. Jan Lejčko 

Číslo 5 / 2010

Léčba invazivních mykotických infekcí – novinky roku 2010

MUDr. Jan Haber, CSc.

Číslo 3 / 2010

Terapie imunitní trombocytopenické purpury ve světle nejnovějších doporučení

MUDr. Libor Červinek; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Číslo 2 / 2010

Metodické pokyny pro farmakoterapii nádorové bolesti

Kolektiv autorů (v abecedním pořadí): Tomáš Doležal, Marek Hakl, Jiří Kozák, Miloslav Kršiak, Jan Lejčko, Bohumil Skála, Ondřej Sláma, Pavel Ševčík, Jiří Vorlíček

Číslo 2 / 2010

 

Ročník 2009

Trastuzumab v léčbě pacientek s karcinomem prsu a metastázami do CNS

Číslo 5 / 2009

Panitumumab v léčbě kolorektálního karcinomu

Číslo 5 / 2009

Zásady léčby atopické dermatitidy

MUDr. Radek Litvik

Číslo 4 / 2009

Nejnovější strategie léčby renálního karcinomu

Ass. Prof. Igor Puzanov, MD, MSCI; Chih-Yi Liao, BS

Číslo 2 / 2009

Zajišťování dlouhodobé léčebné odpovědi u nehodgkinových lymfomů – udržovací léčba

MUDr. David Belada, Ph.D.

Číslo 2 / 2009

Rituximab v léčbě chronické lymfocytární leukemie

Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Číslo 2 / 2009

HER2 a léčba karcinomu prsu

MUDr. Tomáš Svoboda

Číslo 2 / 2009

Léčba chronické myeloidní leukemie v roce 2009

Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., doc. MUDr. Edgar Faber, CSc., prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.

Číslo 2 / 2009

Současné přístupy k terapii myelodysplastického syndromu

MUDr. Anna Jonášová

Číslo 2 / 2009

Současné a budoucí postavení bisfosfonátů

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

Číslo 2 / 2009

Jak používat perorální antidiabetika – algoritmy výběru

MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

Číslo 1 / 2009

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky