Editorial

2019

Editorial

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Číslo 1 / 2019

2015

2014

Editorial

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Číslo 2 / 2014

2013

2012

Editorial

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Suplementum 1 / 2012

2009

Editorial

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2009

2008

Editorial

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Číslo 4 / 2008

2007

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky