Editorial

 

Ročník 2019

Farmakoterapie a jejích minulých a budoucích 15 let

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Číslo 2 / 2019

Editorial

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Číslo 1 / 2019

 

Ročník 2015

Roztroušená skleróza – výrazný pokrok v léčbě v posledních dvou desetiletích

Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

Supplementum 2 / 2015

 

Ročník 2014

Roztroušená skleróza – ohlédnutí za minulými 18 lety

Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

Číslo 6 / 2014

Léčba renálního karcinomu

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Číslo 5 / 2014

Farmakoterapie chronických nemocí s bronchiální obstrukcí 2005–2014

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 4 / 2014

Dekáda vývoje farmakoterapie v revmatologii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Číslo 3 / 2014

Editorial

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Číslo 2 / 2014

Diabetologie ve středu zájmu

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Číslo 1 / 2014

 

Ročník 2013

Pokroky v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic – aktuální problematika biologicky cílené léčby

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Supplementum 1 / 2013

 

Ročník 2012

Editorial

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Supplementum 1 / 2012

 

Ročník 2009

Editorial

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2009

 

Ročník 2008

Strategie léčby karcinomu ledviny a její vývoj

Asist. Prof. Igor Puzanov, MD, MSCI; Chih-Yi Liao, BA

Číslo 5 / 2008

Editorial

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Číslo 4 / 2008

Perspektivy onkologické léčby

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, DrSc.

Číslo 2 / 2008

Randomizovaná studie snižování krevního tlaku a intenzivní kontroly glykemie u 11 140 nemocných s diabetes mellitus 2. typu – poznámky ke studii ADVANCE

Komentář: prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Číslo 1 / 2008

 

Ročník 2007

Antitrombotická prevence u ortopedických pacientů – současná situace

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

Číslo 6 / 2007

Vareniclin: nová šance v léčbě tabákové závislosti?

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

Číslo 1 / 2007


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky