Lékové interakce

 

Ročník 2010

Lékové interakce bisfosfonátů používaných v onkologii

MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 

Číslo 5 / 2010

 

Ročník 2009

Lékové interakce multikinázových inhibitorů

MUDr. Petra Holečková; Mgr. Jana Gregorová; MUDr. Pavel Vítek

Číslo 2 / 2009

 

Ročník 2006

Nové lékové interakce

Mgr. Michaela Procházková

Číslo 1 / 2006

Nové lékové interakce

Mgr. Michaela Procházková

Číslo 2 / 2006

 

Ročník 2005

Transportní proteiny rodiny ABC (ATP binding cassette)

PharmDr. Miroslav Dostálek, Ph.D.

Číslo 6 / 2005

Lékové interakce perorálních antidiabetik

Mgr. Michaela Procházková

Číslo 4 / 2005

Interakce ciprofloxacinu při substituční léčbě hypothyreózy

Číslo 3 / 2005

Lékové interakce selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu a nesteroidních antirevmatik

Mgr. Michaela Procházková

Číslo 3 / 2005

Lékové interakce antihypertenziv s nesteroidními antirevmatiky

Mgr. Michaela Procházková, MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 2 / 2005

Hypotenze v důsledku lékové interakce lisinoprilu s tizanidinem

Číslo 2 / 2005

Ezetimib x ciclosporin

Číslo 2 / 2005

Nové lékové interakce

Číslo 1 / 2005


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky