Farmaceutická medicína

 

Ročník 2019

Monoklonální protilátky proti interleukinu-23 v léčbě psoriázy

doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.; Mgr. Sylvie Pavloková, Ph.D.; PharmDr. Martina Vetchá; MUDr. Eva Dokoupilová

Číslo 6 / 2019

Adalimumab a infliximab – porovnání originálních a biosimilárních léků pomocí vícerozměrné analýzy dat

doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.; Mgr. Sylvie Pavloková; PharmDr. Martina Vetchá; MUDr. Eva Dokoupilová

Číslo 3 / 2019

 

Ročník 2017

Real-World Evidence: nový standard medicínského výzkumu?

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Číslo 4 / 2017

Zapojení pacienta do volby i změny terapie je zakotveno v zákonu

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL. M.

Číslo 2 / 2017

 

Ročník 2016

Výroba biologických léčivých přípravků: proces, hodnocení, divergence a průkaz konzistence kvality přípravku Humira

Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.; PharmDr. Martina Vetchá

Číslo 6 / 2016

Ekonomické aspekty a potenciální rizika generické substituce

Doc. MUDr. Otto Mayer Jr., CSc.

Číslo 1 / 2016

 

Ročník 2013

Vývoj léků k terapii plicní arteriální hypertenze ve světle hodnocení medicínských technologií

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 4 / 2013

 

Ročník 2006

Studie se zařazením genetických testů
K evropské diskusi o genetickém testování – 1. část

MUDr. Věra Strnadová, CSc.

Číslo 1 / 2006

Fulvestrant – nová možnost hormonální léčby karcinomu prsu

Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Číslo 2 / 2006

Bezpečnost a účinnost nízkomolekulárního heparinu dalteparinu u těhotných žen se zvýšeným rizikem žilního tromboembolismu

Číslo 2 / 2006

Orphan medicinal products – léčivé přípravky pro vzácná onemocnění

MUDr. Eugen Hinterbuchner

Číslo 2 / 2006

Vliv paroxetinu na únavu a depresi u pacientek podstupujících chemoterapii pro karcinom prsu

Číslo 3 / 2006

Léčba methadonem u pacientů s chronickou nenádorovou bolestí a se závislostí na opioidech – dlouhodobé sledování

Číslo 3 / 2006

Porovnání účinnosti nebivololu proti carvedilolu na funkci levé komory srdeční a na toleranci pracovní zátěže u pacientů s neischemickou dilatační kardiomyopatií. Dvanáctiměsíční studie

Číslo 3 / 2006

Provedení klinického hodnocení za účasti osob nezpůsobilých vyjádřit informovaný souhlas

JUDr. Šárka Špeciánová; Pavel Strnad, Ph.D.

Číslo 3 / 2006

 

Ročník 2005

Statistika v klinickém hodnocení – 2. část

RNDr. Dalibor Svoboda

Číslo 6 / 2005

Vliv blokátoru kanabinoidního CB1-receptoru, rimonabantu, na redukci tělesné hmotnosti a kardiovaskulárního rizika u pacientů s nadváhou: jednoletá zkušenost ze studie RIO-Europe

Číslo 5 / 2005

Bezafibrat v sekundární prevenci infarktu myokardu u pacientů s metabolickým syndromem

Číslo 5 / 2005

Léčba oční hypertenze a glaukomu s otevřeným úhlem – metaanalýza

Číslo 5 / 2005

Liposomální forma heparinu

MUDr. Jaroslav Strejček, CSc.

Číslo 4 / 2005

Warfarin v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou u pacientů s anamnézou akutní koronární příhody: metaanalýza bezpečno

Číslo 4 / 2005

Krvácení spojené s podáváním kombinace kyseliny acetylsalicylové, thienopyridinových derivátů a warfarinu u pacientů s anamnézou infarktu myokardu

Číslo 4 / 2005

Statistika v klinickém hodnocení

RNDr. Dalibor Svoboda

Číslo 4 / 2005

Modafinil k léčbě únavy u pacientů s roztroušenou sklerózou

Číslo 3 / 2005

Risedronat v prevenci zlomeniny kyčle u pacientek ve vyšším věku po mozkové příhodě

Číslo 3 / 2005

Účinky estrogenu s progestinem nebo bez progestinu na močovou inkontinenci

Číslo 3 / 2005

Inhibitory cyklooxygenázy 2 a jejich vliv na krevní tlak: metaanalýza

Číslo 3 / 2005

Farmakogenetika v klinické praxi

MUDr. Ondřej Slanař

Číslo 3 / 2005

Randomizovaná studie porovnávající dva nízkomolekulární hepariny v léčbě pacientů s hlubokou žilní trombózou a plicní embolií

Číslo 3 / 2005

Klinické hodnocení nových léčiv na prahu 21. století

MUDr. Věra Strnadová, CSc.

Číslo 2 / 2005


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky