Hematoonkologie

2021

Isatuximab v léčbě mnohočetného myelomu

MUDr. Viera Sandecká, Ph.D.; MUDr. Martin Štork, Ph.D.; prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; MUDr. Ivanna Boichuk; doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.

Číslo 2 / 2021

2020

Aktuality z 20. pražských hematologických dnů

Přednášející: MUDr. František Folber, Ph.D.

Číslo 3 / 2020

Léčba prvního pacienta přípravkem Yescarta v České republice (komentář)

Přednášející: MUDr. František Folber, Ph.D.

Současná léčba DLBCL v České republice (komentář)

Přednášející: doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

Ofatumumab

MUDr. Martin Šimkovič; MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.

Číslo 5 / 2011

Plerixafor

MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.

Číslo 3 / 2011

2010

Anagrelid

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Číslo 3 / 2010

2009

2008

Nilotinib

Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Číslo 2 / 2008

2007

Nilotinib

Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; MUDr. Edgar Faber, CSc.

Číslo 2 / 2007

Dasatinib

MUDr. Edgar Faber, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Číslo 2 / 2007

2006

Dasatinib

MUDr. Edgar Faber, CSc.

Číslo 2 / 2006

Pegfilgrastim

MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 4 / 2006

2005

Bortezomib

Doc. MUDr. Roman Hájek, CSc.; MUDr. Luděk Pour

Suplementum 1 / 2005

Anagrelid

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Suplementum 1 / 2005

Imatinib

MUDr. Edgar Faber, CSc.

Suplementum 1 / 2005

Rituximab

Doc. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Suplementum 1 / 2005

Voriconazol

MUDr. Jan Haber, CSc.; MUDr. Naďa Mallátová

Číslo 5 / 2005

Bortezomib

Doc. MUDr. Roman Hájek, CSc.; MUDr. Luděk Pour

Číslo 4 / 2005

Imatinib

MUDr. Edgar Faber, CSc.

Číslo 3 / 2005

Anagrelid

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Číslo 2 / 2005

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky