Antibiotika

 

Ročník 2017

dalbavancin

prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Číslo 1 / 2017

 

Ročník 2012

Minocyclin v léčbě negativních symptomů?

Číslo 3 / 2012

Pacient vhodně indikovaný k léčbě tigecyclinem

MUDr. Václava Adámková

Číslo 2 / 2012

Biliární peritonitida se syndromem toxického šoku – případ úspěšné antibiotické léčby tigecyclinem

MUDr. Radovan Uvízl

Číslo 2 / 2012

 

Ročník 2011

Vyšetřování citlivosti k telavancinu u klinicky významných kmenů Staphylococcus spp., Streptococcus spp. a Enterococcus spp. v 16 mikrobiologických laboratořích České republiky

MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.; RNDr. Pavla Urbášková, CSc.; MUDr. Marta Fridrichová a spolupracovníci

Číslo 4 / 2011

Epidemiologie bakteriální rezistence, příčiny a mechanismy vzniku, praktický dopad

MUDr. Magdalena Horníková

Monografie Aktuální pohled na problematiku bakteriální rezistence / 2011

Rezistence grampozitivních bakterií k antimikrobiálním přípravkům

MUDr. Vojtěch Hanulík;MUDr. Miroslava Htoutou Sedláková

Monografie Aktuální pohled na problematiku bakteriální rezistence / 2011

Rezistence gramnegativních bakterií k antimikrobiálním přípravkům

MUDr. Miroslava Htoutou Sedláková;MUDr. Vojtěch Hanulík

Monografie Aktuální pohled na problematiku bakteriální rezistence / 2011

Rezistence bakterií v biofilmu

Ing. Veronika Holá, Ph.D.;doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

Monografie Aktuální pohled na problematiku bakteriální rezistence / 2011

Testování citlivosti bakterií – správná laboratorní praxe

MUDr. Václava Adámková

Monografie Aktuální pohled na problematiku bakteriální rezistence / 2011

Možnosti řešení problému rezistence bakterií k antibiotikům

Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

Monografie Aktuální pohled na problematiku bakteriální rezistence / 2011

Telavancin ve srovnání s vancomycinem v léčbě nosokomiálních pneumonií vyvolaných grampozitivními patogeny – studie ATTAIN

Číslo 1 / 2011

Telavancin ve srovnání s vancomycinem v léčbě nosokomiálních pneumonií vyvolaných grampozitivními patogeny – studie ATTAIN

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

 

Ročník 2010

Linezolid vs vancomycin v léčbě nozokomiálních pneumonií vyvolaných MRSA

Číslo 6 / 2010

Nový cefalosporin: ceftarolin

Číslo 4 / 2010

Azithromycin v nové lékové formě

MUDr. Jiří Slíva; prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

Číslo 1 / 2010

Účinné a bezpečné používání antibiotik u komunitních pneumonií

Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.; RNDr. Pavla Urbášková, CSc.

Číslo 1 / 2010

 

Ročník 2009

Zkušenosti s léčbou linezolidem v ortopedii

Doc. MUDr. David Jahoda, CSc.; MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.; MUDr. Jan Tomaides; doc. MUDr. David Pokorný, CSc.; MUDr. Rastislav Hromádka; MUDr. Tobiáš Judl; prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.

Číslo 6 / 2009

Preventivní podání antibiotik u cévní mozkové příhody – metaanalýza

Číslo 6 / 2009

Amfotericin B – konvenční versus lipidové formy z hlediska orgánové toxicity

MUDr. Jan Haber, CSc.

Číslo 5 / 2009

Linezolid

MUDr. Pavel Dlouhý

Číslo 4 / 2009

Tigecyclin u komplikovaných kožních infekcí

Číslo 3 / 2009

Telavancin versus vancomycin v léčbě komplikovaných kožních infekcí

Číslo 3 / 2009

Azithromycin vs montelucast a spotřeba kortikosteroidů u astmatu

Číslo 1 / 2009

 

Ročník 2008

Délka podávání antibiotik při léčbě nekomplikovaných symptomatických infekcí dolních cest močových u starších žen

Číslo 5 / 2008

 

Ročník 2005

Význam compliance ženy při užívání perorální hormonální kontracepce

Číslo 5 / 2005

Antibiotická léčba v graviditě

MUDr. Olga Džupová

Číslo 5 / 2005

Neuroprotektivní a anti-HIV aktivita minocyclinu

Číslo 4 / 2005

Profylaxe antibiotiky snižuje mortalitu u neutropenických pacientů: metaanalýza

Číslo 4 / 2005

Amoxicillin/kyselina klavulanová vs ciprofloxacin v léčbě nekomplikované cystitidy u žen

Číslo 4 / 2005

Účinnost β-laktamových antibiotik a antibiotik účinných vůči atypickým patogenům u komunitní pneumonie – metaanalýza

Číslo 3 / 2005

Antibiotika v terapii aterosklerózy – konec slepé uličky?

Číslo 3 / 2005

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky