Antibiotika

2017

dalbavancin

prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Číslo 1 / 2017

2012

2011

Rezistence bakterií v biofilmu

Ing. Veronika Holá, Ph.D.;doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

Monografie Aktuální pohled na problematiku bakteriální rezistence / 2011

2010

2009

Zkušenosti s léčbou linezolidem v ortopedii

Doc. MUDr. David Jahoda, CSc.; MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.; MUDr. Jan Tomaides; doc. MUDr. David Pokorný, CSc.; MUDr. Rastislav Hromádka; MUDr. Tobiáš Judl; prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.

Číslo 6 / 2009

2008

2005

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky