Gynekologie

2020

Elagolix v léčbě děložních myomů

Číslo 1 / 2020

2019

Význam levothyroxinu pro početí a průběh gravidity u žen s protilátkami proti peroxidáze

Číslo 4 / 2019

Inhibitory PARP – nová naděje pro pacientky s epiteliálním karcinomem ovaria

MUDr. Ivan Práznovec; prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG

Číslo 4 / 2019

2017

Polycystická ovaria – nová indikace pro agonisty GLP-1?

Číslo 1 / 2017

2015

Fenylefrin v léčbě hypotenze u žen rodících císařským řezem

Číslo 1 / 2015

Kontrola hypertenze u těhotných žen

Číslo 1 / 2015

2012

Nomegestrol acetát + estradiol: nová kombinovaná perorální antikoncepce

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 4 / 2012

2010

Léčba estrogeny a kognitivní funkce u žen v postmenopauze

Číslo 6 / 2010

2009

Hormonální léčba a věkem podmíněné změny u postmenopauzálních žen

Číslo 3 / 2009

2008

Frovatriptan v léčbě menstruační migrény

Číslo 6 / 2008

2007

Tibolon

MUDr. Irena Bočková, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva*

Číslo 5 / 2007

Spokojenost s dlouhodobým užíváním kontraceptiv

Číslo 5 / 2007

Vliv raloxifenu vs HRT na BMD u žen v postmenopauze

Číslo 5 / 2007

Profylaktická účinnost kvadrivalentní vakcíny proti HPV

Číslo 5 / 2007

Onemocnění spojená s infekcí humánním papilomavirem

MUDr. Marek Pluta; doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc.; MUDr. Helena Robová; MUDr. Josef Kačírek

Číslo 5 / 2007

Itraconazol

MUDr. Jana Kellerová; MUDr. Zuzana Rozehnalová, MUDr. Renata Schmiedbergerová; prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Číslo 3 / 2007

Lidský papilomavirus a orofaryngeální karcinom

Číslo 3 / 2007

Současné možnosti terapie onychomykóz

MUDr. Magdalena Skořepová, CSc.

Číslo 3 / 2007

Tibolon v klinických studiích

MUDr. Tomáš Fait

Číslo 3 / 2007

Anogenitální akuminátní kondylomata – možnosti terapie pohledem venerologa

MUDr. Radek Litvik

Číslo 3 / 2007

2006

Studie se zařazením genetických testů<br>K evropské diskusi o genetickém testování – 1. část

MUDr. Věra Strnadová, CSc.

Číslo 1 / 2006

Drospirenon

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 5 / 2006

Současné trendy v antikoncepci

MUDr. Tomáš Fait

Číslo 5 / 2006

Nové poznatky v hormonální terapii

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.

Číslo 5 / 2006

2005

Farmakogenetika v klinické praxi

MUDr. Ondřej Slanař

Číslo 3 / 2005


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky