Redakce

Vydavatel

Farmakon Press, spol. s.r.o
Václavská 316/12
120 00 Praha 2

Obchodní ředitelka

Bc. Petra Hakavcová
mobil: +420 602 283 088
hakavcova@farmakoterapie.cz

Zástupkyně šéfredaktora

Mgr. Kateřina Daňhová
mobil: +420 737 261 908
danhova@farmakoterapie.cz 

Office manager

Bc. Michaela Kropáčková
mobil: +420 725 527 847
kropackova@farmakoterapie.cz

Inzerce a marketing

Bc. Petra Hakavcová
mobil: +420 602 283 088
hakavcova@farmakoterapie.cz

Project manager

Jakub Štěpanovský
mobil: +420 602 575 905
stepanovsky@farmakoterapie.cz


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky