Redakce

Vydavatel

Farmakon Press, spol. s.r.o
Václavská 316/12
120 00 Praha 2

Obchodní ředitelka

Bc. Petra Hakavcová
mobil: +420 602 283 088
hakavcova@farmakoterapie.cz

Zástupkyně šéfredaktora

Mgr. Kateřina Daňhová
mobil: +420 737 261 908
danhova@farmakoterapie.cz 

Office manager

Romana Gajtandžieva
mobil: +420 725 527 847
gajtandzieva@farmakoterapie.cz

Inzerce a marketing

Bc. Petra Hakavcová
mobil: +420 602 283 088
hakavcova@farmakoterapie.cz

Project manager

Jakub Štěpanovský
mobil: +420 602 575 905
stepanovsky@farmakoterapie.cz

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky