Mezioborové sympozium IMID 2019

Registrace na akci


Termín
6.–7. 12. 2019, Praha
Specializace
Ubytování
Chci se zúčastnit společné večeře
(Pátek, 6. 12. 2019)
Speciální požadavek
Parkování

Podmínky zpracování osobních údajů

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře se registruji k účasti na akci (Mezioborové sympozium IMID 2019) a současně beru na vědomí, že osobní údaje uvedené v tomto formuláři budou zpracovávány v nezbytném rozsahu společností Farmakon Press, spol. s.r.o se sídlem Václavská 316/12, 120 00 Praha 2 (dále jen „správce“), a to maximálně po dobu jednoho roku od uskutečnění předmětné akce. Účelem tohoto zpracováním je příprava akce, registrace účastníků a přednášejících, zajištění průběhu celé akce včetně parkování a zprostředkování ubytování a dále vyhodnocení a příprava navazujících aktivit správce. Uvedené zpracování je podmínkou účasti na akci.

Současně beru na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů mám právo na přístup k těmto údajům, jejich opravu, omezení zpracování a případně jejich výmaz, pokud odvolám svůj dobrovolný souhlas a uplyne doba pro jejich nutné zpracování za podmínek uvedených výše. Dále mám také právo na přenositelnost svých osobních údajů, pokud jsem udělil k jejich zpracování ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu výše svůj dobrovolný souhlas. Všechna uvedená práva mohu uplatnit vůči správci písemně na adresu správce, a to i prostřednictvím emailu zaslaného na adresu: pospisilova@farmakoterapie.cz, kam mohu směřovat i své případné další otázky či podněty. Pokud se domnívám, že zpracováním mých osobních údajů dochází k porušení zvláštních právních předpisů, mám také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu,

Odesláním tohoto formuláře také souhlasím dle § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, že správce je oprávněn i prostřednictvím třetí strany pořídit kdykoli během konání akce audiovizuální či fotografický záznam mé osoby (dále jen „záznam“), a to při zachování důstojnosti všech dotčených osob a bez uvedení totožnosti těchto osob, pokud takové použití neumožňuje zákon. Správce je oprávněn takto pořízený záznam využít všemi obvyklými způsoby k propagaci obdobných vzdělávacích a reklamních činností správce. Tento svůj souhlas uděluji bezplatně na časově neomezenou dobu.