Obsah čísla 1 / 2005

Nová léčiva / Nové indikace

Inzulin detemir

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Tiotropium a jeho místo v léčbě stabilizované chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Viktor Kašák

Inzulin glulisin

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.

Gefitinib

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Ciclesonid – nový inhalační kortikosteroid

MUDr. Viktor Kašák

Nové trendy ve farmakoterapii

Inhalační léčba inzulinem

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Anti-IgE protilátky (omalizumab) v léčbě bronchiálního astmatu

MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Možnosti ovlivnění funkce B-buněk glitazony

Doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Profily léčiv

Fixní kombinace budesonid/formoterol v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Viktor Kašák

Valdecoxib

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., MUDr. Jiří Slíva MUDr. Tomáš Doležal

Inzulin glargin

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc., MUDr. Jiří Slíva

Meloxicam

MUDr. Marta Olejárová, CSc., MUDr. Tomáš Doležal

Repaglinid

Doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Farmakoterapeutické postupy

Chemoterapie karcinomu plic

Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.

Jak používat perorální antidiabetika – algoritmy výběru

MUDr. Jindřich Olšovský

Kombinace perorálních antidiabetik ve světle nových studií

MUDr. Jindřich Olšovský

Prevence a léčba diabetické nefropatie

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Suplementace antioxidanty jako prevence nádorů trávicího traktu – systematický přehled a metaanalýza

Prevence mikroalbuminurie u pacientů s diabetem 2. typu – studie BENEDICT

Účinek intravenózního podání kortikosteroidů na 14denní přežití 10 008 dospělých pacientů se signifikantním poraněním hl

Fixní kombinace budesonidu a formoterolu v udržovací i akutní léčbě astmatu – studie STAY

Účinek dlouhodobé terapie erdosteinem na chronickou obstrukční plicní nemoc – studie EQUALIFE

Strategie moderní léčby chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Norbert Pauk

Srovnání renoprotektivních účinků blokátorů receptorů pro angiotenzin II a inhibitorů ACE u pacientů s diabetem 2. typu

Primární prevence kardiovaskulárních onemocnění atorvastatinem při diabetes mellitus 2. typu ve studii CARDS (Collaborat

Dvojitě slepé srovnání gliclazidu MR a glimepiridu u pacientů s diabetem 2. typu – studie GUIDE

Lékové interakce

Nové lékové interakce

Nežádoucí účinky

Kardiovaskulární bezpečnost koxibů

MUDr. Šárka Forejtová, MUDr. Tomáš Doležal


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky