Obsah čísla 2 / 2005

Nová léčiva / Nové indikace

Fondaparinux

MUDr. Stanislav Šimek, CSc.; prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

Nové trendy ve farmakoterapii

Profily léčiv

Atorvastatin

MUDr. Tomáš Štulc; doc. MUDr. Richard Češka, CSc.

Imidapril

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal*; MUDr. Jiří Slíva*

Nitrendipin

Doc. MUDr. Jan Filipovský, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal*

Betaxolol

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.; MUDr. Jan Strojil*

Farmakoterapeutické postupy

Farmaceutická medicína

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Lékové interakce

Nežádoucí účinky

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky