Obsah čísla 3 / 2005

Nová léčiva / Nové indikace

Cetuximab

Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Jiří Slíva*

Nové trendy ve farmakoterapii

Profily léčiv

Aripiprazol

Prof. MUDr Jaromír Švestka, DrSc.; MUDr. Martin Votava, Ph.D.*

Escitalopram

MUDr. Martin Anders, Ph.D.; MUDr. Luboš Janů, Ph.D.*

Eletriptan

MUDr. Jiří Mastík; MUDr. Jiří Slíva*

Farmakoterapeutické postupy

Farmaceutická medicína

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Lékové interakce

Nežádoucí účinky

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky