Obsah čísla 4 / 2005

Nová léčiva / Nové indikace

Bortezomib

Doc. MUDr. Roman Hájek, CSc.; MUDr. Luděk Pour

Nové trendy ve farmakoterapii

Profily léčiv

Spirapril

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.; MUDr. Jiří Slíva

Nicergolin

MUDr. Roman Jirák; MUDr. Tomáš Doležal

Itoprid

Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc.; MUDr. Robert Donoval

Farmakoterapeutické postupy

Farmaceutická medicína

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Lékové interakce

Nežádoucí účinky

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky