Obsah čísla 1 / 2006

Nová léčiva / Nové indikace

Exenatid

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.

Rimonabant


MUDr. Denisa Jančíková-Žďárská; doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Nové trendy ve farmakoterapii

Profily léčiv

Farmakoterapeutické postupy

Farmaceutická medicína

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Lékové interakce

Nežádoucí účinky

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky