Obsah čísla 3 / 2006

Nová léčiva / Nové indikace

Pregabalin

Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.; *MUDr. Tomáš Doležal

Nové trendy ve farmakoterapii

Profily léčiv

Frovatriptan

MUDr. Jolana Marková; *Mgr. Michaela Procházková; *MUDr. Tomáš Doležal

Farmakoterapeutické postupy

Farmaceutická medicína

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Nežádoucí účinky

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky