Obsah čísla 3 / 2007

Nová léčiva / Nové indikace

Profily léčiv

Itraconazol

MUDr. Jana Kellerová; MUDr. Zuzana Rozehnalová, MUDr. Renata Schmiedbergerová; prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Farmakoterapeutické postupy

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky