Obsah supplementa 2 / 2008

Profily léčiv

Abatacept – nový biologický lék pro léčbu revmatoidní artritidy

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Etanercept

MUDr. Andrea Pavelková

Etoricoxib

MUDr. Dana Tegzová; MUDr. Šárka Forejtová; prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Rituximab – nový biologický lék pro léčbu revmatoidní artritidy

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Adalimumab

MUDr. Jiří Štolfa

Diclofenac epolamin

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Infliximab

MUDr. Kateřina Jarošová

Farmakoterapeutické postupy

Současné postavení biologické terapie u ankylozující spondylitidy

MUDr. Jiří Štolfa

Současné možnosti léčby revmatoidní artritidy

Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

Nové údaje o bezpečnosti piroxicamu

MUDr. Katarína Hviščová; prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Ciclosporin v léčbě revmatoidní artritidy a psoriatické artropatie

MUDr. David Suchý; prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Symptomatické pomalu působící léky osteoartrózy

MUDr. Marta Olejárová, CSc.

Piascledine 300 – novinka ve skupině pomalu působících léků osteoartrózy

MUDr. Marta Olejárová, CSc.

Diacerein – nové studie potvrzují účinnost

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.; MUDr. Andrea Pavelková

Možnosti leflunomidu v léčbě časné revmatoidní artritidy

MUDr. David Suchý

Nákladová efektivita chondroitin sulfátu v podmínkách České republiky

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Postavení aminobisfosfonátů v léčbě osteoporózy

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Osteoanabolická léčba osteoporózy

Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.

Fixní kombinace alendronát 70 mg + cholekalciferol 2 800 UI v týdenní dávce

MUDr. Tomáš Hála

Místo ibandronátu mezi ostatními bisfosfonáty v terapii postmenopauzální osteoporózy

Doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky