Obsah čísla 1 / 2009

Editorial

Profily léčiv

Aliskiren

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.; MUDr. Jiří Slíva*

Rosuvastatin

MUDr. Jan Piťha, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.*

Vildagliptin

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva* y

Doporučené postupy

Farmakoterapeutické postupy

Farmakoekonomika

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky