Obsah čísla 4 / 2009

Nová léčiva / Nové indikace

Nová léková forma metforminu – nápoj

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Profily léčiv

Fixní kombinace perindopril arginin/amlodipin

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Fixní kombinace pioglitazonu s metforminem

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva

Linezolid

MUDr. Pavel Dlouhý

Fixní kombinace sitagliptinu s metforminem

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Doporučené postupy

Zásady léčby atopické dermatitidy

MUDr. Radek Litvik

Farmakoterapeutické postupy

Prodloužená profylaxe tromboembolické nemoci v pooperačním období

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Ciclosporin v léčbě chronických nefropatií

Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Farmakoekonomika

Nákladová efektivita aliskirenu v podmínkách České republiky

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Komentář k článku Nákladová efektivita aliskirenu v podmínkách České republiky

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky